Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Banner partnerskej školy 2021/2022

Dajte vedieť aj vášmu okoliu, že vaša škola je zapojená do našich vzdelávacích programov.

Informujte návštevníkov na vášej webstránke, že vďaka našim programom:

  • pomáhate vašim žiakom rozvíjať ich potenciál.
  • ponúkate žiakom možnosť rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.
  • zvyšujete zručnosti žiakov pre ich lepšiu zamestnateľnosť.

Banner si stiahnete po kliknutí na obrázok. 

štandardný rozmer / retina

štandardný rozmer / retina

 

štandardný rozmer / retina