Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Banner partnerskej školy

Dajte vedieť aj vášmu okoliu, že vaša škola je zapojená do našich vzdelávacích programov.

Informujte návštevníkov na vášej webstránke, že vďaka našim programom:

  • pomáhate vašim žiakom rozvíjať ich potenciál.
  • ponúkate žiakom možnosť rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.
  • zvyšujete zručnosti žiakov pre ich lepšiu zamestnateľnosť.

Banner si stiahnete po kliknutí na obrázok.