Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2017/2018

Job Shadowing s AT&T | 20. 06. 2018 Bratislava, Košice

Job Shadowing s IBM | 20. 06. 2018 Bratislava

JA Business Idea | 19. 06. 2018 Bratislava

Môj nápad pre región 2018 | 14. 06. 2018 Banská Bystrica

Career Day | 31. 05. 2018 Bratislava

Vedieť sa správne rozhodnúť | 29. 05. 2018 Bratislava

Career Day | 24. 05. 2018 Košice

TOP Finále JA Firiem 2018 | 17. 05. 2018 Bratislava

Bankomat nápadov | 02. 05. 2018 Bratislava

Mentoring JA Firiem | 20. 4. 2018 Bratislava, Košice

Mini Innovation Camp | 5. 4. 2018 Košice

JA Základy podnikania | Výber fotografií 2018

JA Vitajte v našom regióne | 22. 3. 2018 Bratislava

JA Veľtrh podnikateľských talentov | 21. 3. 2018 Bratislava

Biznis raňajky na tému Podnikateľské vzdelávanie na Slovensku | 19. 3. 2018 Bratislava

Innovation Camp s AT&T Aspire | 14. 02. 2018 Košice

The Entrepreneurial School Award | 16. 11. 2017 Tallin

Školenie manažmentu s AT&T | 14. 11. 2017 Košice

Školenie manažmentu s AT&T | 24. 10. 2017 Banská Bystrica

JA Citi International Innovation Camp | 18. 10. 2017 Brno

Školenie manažmentu s AT&T | 10. 10. 2017 Bratislava

Leaders for a Day | 05. 10. 2017 Bratislava

JA Mladý líder (JAML2017) | 19. - 22. 09. 2017 Belušské Slatiny

Pracovné stretnutia učiteľov | 11. - 12. 09. 2017 Bratislava

Tréning JA Aplikovaná ekonómia | 21. - 25.08.2017 Belušské Slatiny

Tréning JA Etika v podnikaní | 24. 08. 2017 Belušské Slatiny

Tréning JA Viac ako peniaze  | 18. - 20. 08. 2017 Belušské Slatiny

Tréning JA Podnikanie v cestovnom ruchu  | 19-21.08.2017 Belušské Slatiny