Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2021/2022

Ekonomická gramotnosť (Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce) | 6. - 8. jún 2022, Námestovo

TOP tím Aplikovanej ekonómie | 2. jún 2022, Bratislava (SOPK)

TOP Finále | 18. máj 2022, Bratislava

Social Innovation Camp | 12. máj 2022, Bratislava

Vedieť sa správne rozhodnúť | 10. máj 2022, Bratislava

Innovation Camp | 22. marec 2022, Banská Bystrica

Školenie učiteľov | 17. marec 2022, Bratislava

Bankomat kreativity (Ja a peniaze) | február 2022

JA Innovation Camp | február 2022

Pracovné stretnutia učiteľov Aplikovaná ekonómia | február 2022

Social Innovation Relay | január 2022

Porady učiteľov Aplikovaná ekonómia | september 2021, Bratislava, Banská Bystrica, Košice

Female leadership Innovation Camp | 21. september 2021, Bratislava

Tréning učiteľov programu Zručnosti pre úspech | 17. - 19. september 2021, Bratislava

Tréning učiteľov programu Etika v podnikaní | 9. - 10. september 2021, Bratislava

Školenie učiteľov programu Koordinátorov digitálnych kompetencií | 23. - 26. august 2021 Bratislava

Tréning učiteľov  programu Viac ako peniaze | 18. - 20. august, Belušské Slatiny

Tréning učiteľov programu Aplikovaná ekonómia | 17. - 20. august 2021, Belušské Slatiny

Tréning učiteľov programu Ja a peniaze | 16. - 18. august 2021, Belušské Slatiny