Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2018/2019

Jaguar Primary School Chalenge 2019 | Nitra 19. jún 2019

Základy podnikania | Senec 17. a 25. jún 2019

Job Shadowing | Bratislava, Košice 4.-5. 6. 2019

Bankári do škôl | Bratislava 6. 6. 2019

Mentoring & Job Shadowing | Bratislava 6. 6. 2019

Vedieť sa správne rozhodnúť | 31.05.2019 Bratislava

HeroLab | 28. 5. 2019 Bratislava

TOP Finále JA Firiem | 21.05.2019 Bratislava

Bankomat nápadov | 16.5.2019 Bratislava

Social Innovation Relay | 15.5.2019 Bratislava

Mentoring | 30.04.2019 Bratislava

Top tím Aplikovanej ekonómie 2019 | 26.04.2019 Bratislava

JA Veľtrh podnikateľských talentov | 09.04.2019 Bratislava

Pracovné stretnutie učiteľov Evp | 22.03.2019 Bratislava, Žilina

Prezentačné zručnosti - workshop | 21.03.2019 Košice

Prezentačné zručnosti - workshop | 21.03.2019 Bratislava 

Workshop Etika v podnikaní | 14.03.2019 Bratislava

Pracovné stretnutie učiteľov AE | 06.02.2019 Košice, Žilina, Bratislava

Mini Innovation Camp | 30.01.2019 Košice

Land Rover 4x4 in Schools | 22.01.2019 Nitra

Innovation Camp | 27.11.2018 Košice

Jaguar Primary School Challenge | 23.11.2018 Nitra

Konferencia prezidentov JA Firiem | 20.11.2018 Bratislava

Školenie manažmentu JA Firiem | 13. 11. 2018 Košice

Školenie manažmentu JA Firiem | 13. 11. 2018 Košice

Innovation Camp | 7. 11. 2018 Bratislava

Školenie manažmentu JA Firiem | 25. 10, 2018 Bratislava

Školenie manažmentu JA Firiem | 23. 10. 2018 Banská Bystrica

Career Day | 11. 10. 2018 Bratislava

Career Day | 11. 10. 2018 Košice

JA Citi International Innovation Camp | 3. 10. 2018 Bratislava

JA Mladý líder | 25. - 28. 09. 2018 Belušské Slatiny

Pracovné stretnutie učiteľov JA Firiem | Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Trenčín

Tréning JA Aplikovaná ekonómia | 20. - 24. 08. 2018 Belušské Slatiny

Tréning JA Viac ako peniaze | 18. - 22. 08. 2018 Belušské Slatiny