Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Pre všetkých učiteľov, ktorí hľadajú zaujímavé vzdelávacie aktivity. Zameriavame sa na podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 odporúčajú pre zvýšenie podnikateľských zručností (str. 30) a zlepšenie finančnej gramotnosti (str. 32), zapojenie sa aj do vzdelávacích programov JA Slovensko, n.o.

 

Vzdelávacie programy JA Slovensko:

  • reflektujú na aktuálne potreby škôl, trhu práce a spoločnosti.
  • robia vyučovací proces zaujímavým a atraktívnym.
  • prinášajú nové príležitosti pre učiteľov.

Ponúkame vám vzdelávacie programy pre:

Pre učiteľov máme pripravenú aj učebnú pomôcku - kreatívne karty.