Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Pre všetkých učiteľov, ktorí chcú rozvíjať u žiakov podnikavosť, finančnú gramotnosť a ekonomické myslenie.

  

+

Vzdelávacie programy JA Slovensko:

  • rozvíjajú u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a digitálne zručnosti.
  • poskytujú učiteľovi odbornú, metodickú aj didaktickú podporu.
  • reflektujú na aktuálne potreby škôl, trhu práce a spoločnosti.
  • majú vzdelávací obsah dostupný aj v online forme.
  • robia vyučovací proces zaujímavým a atraktívnym.
  • prinášajú nové príležitosti pre učiteľov a ich žiakov.

 

Ponúkame vám vzdelávacie programy pre:

 

 

Bezplatné ukážky vybraných aktivít z našich vzdelávacích programov, napríklad pracovné listy, kvízy, webináre a online učebnicu, si môžete aktuálne pozrieť na tejto stránke.