Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Pre všetkých učiteľov, ktorí chcú rozvíjať u žiakov podnikavosť, finančnú gramotnosť a ekonomické myslenie.

Spustili sme prihlasovanie pre školský rok 2019/2020

 

Vzdelávacie programy JA Slovensko:

  • reflektujú na aktuálne potreby škôl, trhu práce a spoločnosti.
  • robia vyučovací proces zaujímavým a atraktívnym.
  • prinášajú nové príležitosti pre učiteľov.

Ponúkame vám vzdelávacie programy pre:

Pre učiteľov máme pripravenú aj učebnú pomôcku - kreatívne karty.