Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Pre všetkých učiteľov, ktorí chcú rozvíjať u žiakov podnikavosť, finančnú gramotnosť a ekonomické myslenie.

  

+

Vzdelávacie programy JA Slovensko:

  • rozvíjajú u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.
  • reflektujú na aktuálne potreby škôl, trhu práce a spoločnosti.
  • robia vyučovací proces zaujímavým a atraktívnym.
  • prinášajú nové príležitosti pre učiteľov.

Ponúkame vám vzdelávacie programy pre:

Pre všetkých učiteľov máme pripravenú aj učebnú pomôcku - kreatívne karty.