Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Projekty

Naše vzdelávacie projekty majú krátkodobý charakter. Mnohé sú doplnením, či nadstavbou celoročných vzdelávacích programov. Spoločne tvoria spektrum vzdelávacích aktivít, ktoré rozvíjajú pracovné zručnosti, prezentačné a komunikačné schopnosti, samostatnú prácu a inovatívne myslenie.