Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aktivity pre žiakov

Naše aktivity môžete realizovať bez poplatku, doma a aj online. Sú vhodné pre žiakov a pracovať s nimi môžu učitelia aj rodičia.
Aktivity postupne dopĺňame.

 

ONLINE Učebnica ekonómie a podnikania

Všetkým stredoškolským učiteľom ponúkame možnosť od 16. marca do doby počas ktorej budú školy povinne zatvorené využívať našu online Učebnicu ekonómie a podnikania. Pripravených je pre vás a vašich žiakov 15 kapitol, množstvo testových a otvorených otázok a úloh.

Stačí vyplniť túto prihlášku. Viac informácii o učebnici nájdete na tejto stránke.

 

Finančná gramotnosť - pracovné zošity

Kľúčové slová pre aktivity: rodinný rozpočet, sporenie, platobný styk, moderné bankové nástroje, hodnoty, príjmy a výdavky, riziko a poistenie

Predmety: rôzne, finančná gramotnosť je prierezová téma

Stredné školy

Základné školy

 

Aktivity z programu Základy podnikania

Kľúčové slová pre aktivity: plánovanie, nakupovanie, vreckové, zodpovednosť, základy ekonómie, sporenie, rodinný a osobný rozpočet

Predmety: matematika, občianska náuka, finančná gramotnosť, informatika

 

Kvízy - online