Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Vzdelávanie učiteľov

 

Máte záujem učiť na škole náš program?

Pozrite si tiež:

Máte otázky ohľadne vzdelávania, alebo vzdelávacieho programu? Opýtajte sa nás:

Peter Kalčevský - programový riaditeľ | kalcevsky@jaslovensko.sk | 0905 202 442

 

JA Slovensko ponúka učiteľom dve skupiny kontinuálneho inovačného vzdelávania (KIV):

1. Vytvorené pre učiteľov, ktorí chcú realizovať niektorý náš vzdelávací program na škole:

KIV realizované pre potreby získania kompetencií, zručností a vedomostí na realizáciu niektorého z uvedených vzdelávacích programov na škole (JA A PENIAZE, JA Viac ako peniaze, JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II, JA Aplikovaná ekonómia, JA Etika v podnikaní).

2. Neviažu sa ku konkrétnemu vzdelávaciemu programu:

KIV realizované pre učiteľov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje vedomosti z oblasti ekonómie, či online marketingu. Nie sú viazané na výučbu konkrétneho programu na škole (JA Ekonómia a podnikanie).

Nezabudnite, že ak máte záujem učiť niektorý z našich programov na podporu podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania, musíte spolu vyplniť dve prihlášky. Jednu prihlášku učiteľa na vzdelávanie a jednu prihlášku učiteľa a školy do programu.