Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Vzdelávacie programy

Pre učiteľov stredných škôl a ich žiakov, sme pripravili širokú ponuku vzdelávacích programoch a projektov.

Celoročné programy:

  • pomáhajú žiakom pochopiť základné ekonomické princípy,
  • zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov a učia ich finančne plánovať svoju budúcnosť,
  • pomáhajú hľadať žiakom nové riešenia pre rozvoj podnikavosti,
  • správne a zodpovedne sa rozhodovať vo svojom súkromnom a profesijnom živote.

Zapojiť sa môžete do: