Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časové lehoty na poukázanie

Pre fyzické osoby

V lehote na podanie daňového priznania do 2. apríla 2024. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).

 

Pre právnické osoby

V lehote na podanie daňového priznania do 2. apríla 2024. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. 

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

 

Pre zamestnancov

V lehote na podanie daňového priznania do 2. apríl 2024.

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

 

Viac o 2 % z dane si môžete prečítať na www.rozhodni.sk.