Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časové lehoty na poukázanie

Pre fyzické osoby

V lehote na podanie daňového priznania, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. augusta 2020. Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).

 

Pre právnické osoby

V lehote na podanie daňového priznania, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. augusta 2020.

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

 

Pre zamestnancov

Najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.  (Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2020.)

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

 

Viac o 2 % z dane si môžete prečítať na www.rozhodni.sk.