Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Rozhodnite VY o vašich 2 % z dane

Zamestnanec | Fyzická osoba | Právnická osoba | Ako darovať 3 % | Dobromat

 

Údaje o nás:
  • IČO: 42166292
  • Obchodné meno: Junior Achievement Slovensko, n.o.
  • Právna forma: Nezisková organizácia
  • Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

 

 

Postup:

 

Zamestnanec

 

1. Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

3. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Fyzická osoba

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2019. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

 

Právnická osoba

 

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2019. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

 

Ako darovať 3 % z dane

 

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2018 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

 

Dobromat

 

Podporiť našu činnosť môžete aj online nákupom vo vašom obľúbenom e-shope cez www.dobromat.sk. Nestojí Vás to ani 1 cent navyše.

 

Bližšie informácie získate aj na www.rozhodni.sk, e-mailom: jaslovensko@jaslovensko.sk alebo na čísle 0948 082 486.