Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Žiadosť o vystavenie Potvrdenia

o dobrovoľníckej činnosti v organizácii JA Slovensko, n.o.

V zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení, Vás žiadam o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti za rok 2023 v organizácii JA Slovensko, n.o.

Žiadosť o vystavenie potvrdenia
Titul, Meno, Priezvisko:

Potvrdenie žiadam vystaviť za rok:

 
Adresa trvalého bydliska  
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Dátum narodenia:
Program/projekt  JA Slovensko, v ktorom som dobrovoľnícku činnosť vykonával/a:
E-mail:
(píšte malými písmenami)

Telefón:
Iné informácie:
Dátum a čas: 19.05.2024 04:52
   

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov za účelom spracovania a evidencie pre potreby vystavenia potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti pre Junior Achievement Slovensko, n.o. v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé. 

Súhlas udeľujem na dobu určitú, t.j. do konca kalendárneho roka v ktorom bola táto žiadosť odoslaná.