PaedDr. Viola Ondrušková, ZŠ Rybany

Innovation Camp bol prínosom nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre ich pedagógov. Niečo také v tejto oblasti pre ZŠ chýbalo. Žiaci našej ZŠ boli nadšení, našli si nových kamarátov, naučili sa veľa, mali možnosť spoznať naše hlavné mesto. Ocenenia, ktoré si priniesli najúspešnejší, sú pre nich motívom, aby sa takýmto výzvam vzdelávania venovali aj v budúcnosti.

Dominik Kozmáli, študent, Obchodná akadémia, Levice

JA Aplikovaná ekonómia vám dá to, čo ostatné predmety nedokážu – poznanie, ktoré naozaj využijete v praxi. Dá vám možnosť vyskúšať si niečo v skutočnej realite, zoznámite sa s ľuďmi, ktorí vám poskytnú rady a podporia váš nápad či kariérny rast. Budete myslieť ako podnikateľ, nie ako zamestnanec, pretože namiesto slova „musím“, začnete používať slovo „chcem“. A na záver, odnesiete si spomienky a skúsenosti, ktoré si budete pamätať navždy.

Mgr. Ľubomíra Záňová, SOŠ Potravinárska, Topoľčany

Som rada, že decká učím tento predmet (viac ako peniaze), je pre nich zaujímavý, študenti vidia praktické využitie a realitu, ktorú im v tomto predmete ponúkame. Pri témach finančnej gramotnosti sa mi aktívne prejavujú aj slabí žiaci a hlavne ich to zaujíma a mobilizuje.

prev next