Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Z tretieho sektora do Národnej rady. Odtiaľ do komunálnej politiky.

Foto: Glob.sk I David Duducz

Martin Chren - politik, ekonóm, podnikateľ a manažér

Narodil sa ako päťmiliónty Slovák, odmalička žije v Bratislave. Do programu Aplikovaná ekonómia sa zapojil počas štúdia na Obchodnej akadémii Nevädzová v Bratislave. V školskom roku 1997/98 sa dostal do Top 3 v súťaži Najlepší študent Aplikovanej ekonómie (neskôr Mladý líder). Po strednej škole absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity.

V súčasnosti je Martin Chren starostom mestskej časti Bratislava – Ružinov, mestský a župný poslanec v Bratislave respektíve Bratislavskom samosprávnom kraji. Bol poslancom Národnej rady SR (2010 – 2012, 2012 – 2016) a štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva (2010 – 2011). Podieľal sa na reforme podnikateľského prostredia známej pod názvom projekt Singapúr, ktorú v tom období vypracoval tím ministra Juraja Miškova. Je jedným zo spoluautorov reformy sociálneho poistenia – druhého piliera dôchodkového systému – ktorý spolutvoril ako poradca na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Hoci je vnímaný hlavne ako politik, už pred vstupom do politiky sa zameriaval na témy, týkajúce sa hospodárstva, životnej úrovne a zvyšovania miery slobody na Slovensku. Má za sebou úspešné pôsobenie v treťom sektore – do roku 2010 bol riaditeľom liberálneho think-tanku Nadácia F. A. Hayeka.

Presadil sa ako podnikateľ a manažér, ale aj ako pedagóg a teoretik ekonómie. Je autorom niekoľkých učebníc pre učiteľov stredných škôl (napríklad Podnikateľské vzdelávanie: základy ekonómie), ktoré podávajú ekonómiu zábavnejšie, pomocou hier a príkladov.