Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Aplikovaná ekonómia

Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov vo veku 17 až 19 rokov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov. Tento learning-by-doing program pozostáva z 3 základných pilierov - teória, študentská firma a konzultant. Tie môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími projektami.

 

Teória

Teóriu vyučujú učitelia prostredníctvom interaktívnej online učebnice, ktorá pomáha študentom pochopiť cez príklady z praxe základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

 

 

Študentská firma

Teoretické vedomosti si študenti osvojujú priamo v praxi – pod vedením učiteľa a konzultanta si zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Takto preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu školského roka sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Pozri si študentské firmy z predchádzajúceho školského roka.

 

 

Konzultant

Pre priblíženie reálneho ekonomického obrazu sú v programe zapojení dobrovoľní konzultanti odborníci z podnikateľského a manažérskeho prostredia. Konzultant navštevuje študentov v škole, delí sa s nimi o svoje skúsenosti, pomáha pri vedení ich študentskej firmy a dopĺňa teoretickú výučbu. Konzultant sa stáva pre študentov mentorom.

 

Študenti sa naučia:

 • získať finančné prostriedky predajom akcií,
 • otvoriť a používať bankový účet,
 • spolupracovať pri realizovaní prieskumu trhu a vytváraní podnikateľského plánu,
 • vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
 • propagovať svoje výrobky a služby,
 • predávať svoje výrobky a služby,
 • spravovať firemné financie,
 • prezentovať na veľtrhu.

 

Študenti získajú tieto podnikateľské zručnosti:

 • kreatívne myslenie a riešenie problémov,
 • sebadôveru,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • schopnosť vyjednávať a rozhodovať,
 • tímovú prácu,
 • riadenie času, cieľov a rizík.

 

Realizácia programu

 • Aplikovaná ekonómia je určená pre študentov 1. - 4. ročníka všetkých typov stredných škôl,
 • predmet aplikovaná ekonómia môže byť realizovaný ako jednoročný alebo dvojročný,
 • učiteľ môže viesť niekoľko študentských firiem, resp. viacero tried,
 • rozsah výučby je stanovený individuálne podľa potrieb predmetu a možností na škole 2 - 4 hodiny týždenne,
 • počet študentov v študentskej firme/triede - maximálne 25,
 • program Aplikovaná ekonómia si môžete vyskladať podľa potrieb z niekoľkých modulov,
 • materiály sú chránené autorskými právami JA Worldwide.

„Na začiatku školského roka máte v projekte deti, na jeho konci sa pozeráte na mladých, sebavedomých a zodpovedných ľudí, ktorí Vám dospeli pred očami. Aplikovaná ekonómia zmení študentov a Vám pripomenie, prečo ste sa kedysi stali učiteľom a prečo ním stále ešte ste.“ povedala učiteľka programu Aplikovaná ekonómia, Mgr. Eva Wolfová z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach.

 

Prihláška do programu Aplikovaná ekonómia   Prihláška na vzdelávanie učiteľa   

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk | firma.jaslovensko.sk