Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Digitálna garáž - Úvod do online marketingu

“Podľa mňa je Digitálna Garáž super spôsob, ako zaujímavým a hravým spôsobom získať základné poznatky z oblasti online marketingu. Myslím, že v lekciách sú obsiahnuté snáď všetky najdôležitejšie veci, ktoré každý začínajúci marketér potrebuje vedieť.” - Patrik, študent a absolvent Digitálnej Garáže

V rebríčku miery nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ zaujalo Slovensko nepriaznivú 7. priečku z 28 krajín, čo je najhorší výsledok v rámci EÚ spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Podľa Európskej komisie bude pritom až 90% pracovných pozícií v blízkej budúcnosti vyžadovať práve určitú úroveň digitálnych zručností. Potvrdzujú to aj samotní zamestnávatelia.

Vzdelávací program Digitálna garáž - Úvod do online marketingu je navrhnutý na základe viacročných skúseností online marketingových profesionálov, ktorí pracujú v danom obore a zároveň sa venujú aj vzdelávaniu v tejto oblasti. Reflektuje na potreby prípravy učiteľov základných a stredných škôl rôznych typov a dáva im k dispozícii poznatky, informácie a praktické didaktické nástroje na inovatívny spôsob prípravy svojich žiakov, v snahe uľahčiť im prechod zo školy do praxe.

 

Prečo absolvovať kontinuálne inovačné vzdelávanie?
  • Získate digitálne zručnosti pre 21. storočie.
  • Získate zručnosti ako budovať viditeľnosť projektov či služieb na internete a ako si zvoliť správnu stratégiu pre úspech.
  • Naučíte sa používať online marketingové nástroje, ktoré nás obklopujú každý deň.
Charakteristika programu:
  • Pre učiteľov II.stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl.
  • Využívanie e-learningových foriem vzdelávania (platforma Digitálna Garáž, webináre Google Partners)
  • Prepájanie teórie a praxe pomocou niekoľkých praktických príkladov a prípadových štúdií.

Partner vzdelávania je spoločnosť Google Slovensko.

Kontakt

Peter Kalčevský, programový riaditeľ | kalcevsky@jaslovensko.sk