Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlášky do programov

Pokiaľ máte záujem realizovať na škole niektorý z našich vzdelávacích programov, vyplňte príslušnú prihlášku do programu. Riadne prihlášky je možné vyplniť od apríla do júna 2022, ak nie je pri konkrétnej prihláške uvedené inak.

Nezabúdajte, že program môže realizovať len vyškolený učiteľ. Ak nie ste vyškolený, vyplňte aj príslušnú prihlášku na vzdelávanie.

 

Vzdelávacie programy

 

Poplatky za programy v šk. roku 2022/2023

Poplatok za 1 vzdelávací program za 1 školu (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov a žiakov do programu) je stanovený vo výške 55,- €. Výnimku tvorí program koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorý je aktuálne poskytovaný bezplatne.

 

V školskom roku 2022/2023 máme pre vás nasledovnú ponuku/zľavu z poplatkov za vzdelávacie programy:

  1. Ak je škola zapojená v jednom školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 55,- €.

  2. Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch programov uhradí sumu 110,- €. Za zapojenie sa do štvrtého vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 55,- € za program.

  3. Ak je škola zapojená do minimálne piatich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za päť vzdelávacích programov. Uvedené platí len pri zapojení sa do programov, ktoré sú spoplatnené.

Presné podmienky a pravidlá pre výšku poplatkov uvedené v bode 1. až 3. nájdete na tejto stránke.