Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlášky do programov

Pokiaľ máte záujem realizovať na škole niektorý z našich vzdelávacích programov, vyplňte príslušnú prihlášku do programu. Riadne vyplnené prihlášky je možné podávať od apríla do júna 2024, ak nie je pri konkrétnej prihláške uvedené inak.

Nezabúdajte, že program môže realizovať len vyškolený učiteľ (neplatí pre programy Učebnica ekonómie a podnikania a Etika v podnikaní). Ak nie ste vyškolený, vyplňte aj príslušnú prihlášku na vzdelávanie.

 

Vzdelávacie programy

 

Poplatky za programy v šk. roku 2024/2025

Poplatok za 1 vzdelávací program za 1 školu (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov a žiakov do programu) je stanovený vo výške 60,- €. Výnimku tvorí Program koordinátorov digitálnych kompetencií a Podnikavosť hrou, ktoré sú aktuálne poskytované bezplatne.

 

V školskom roku 2024/2025 máme pre vás nasledovnú ponuku/zľavu z poplatkov za vzdelávacie programy:

  1. Ak je škola zapojená v jednom školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 60,- €.

  2. Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch programov uhradí sumu 120,- €. Za zapojenie sa do štvrtého vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t. j. 60,- € za program.

  3. Ak je škola zapojená do minimálne piatich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Platí pre zapojenie sa do vzdelávacích programov Ja a peniaze, Viac ako peniaze, Aplikovaná ekonómia, Etika v podnikaní, Zručnosti pre úspech a Učebnica ekonómie a podnikania, Program koordinátorov digitálnych kompetencií. Uhradí teda 0,- € za šesť vzdelávacích programov.
  4. Pre získanie zľavy podľa bodu 1. až 3. je rozhodujúce, aby bola faktúra vystavená na ten istý subjekt s totožným IČO.

Presné podmienky a pravidlá pre výšku poplatkov nájdete na tejto stránke.