Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Ekonómia a podnikanie

Vzdelávací program JA Ekonómia a podnikanie reaguje na potrebu zvýšiť odborný, ale predovšetkým metodický potenciál pedagogických zamestnancov. Zameriava sa na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti základov ekonómie, manažmentu a podnikania.  Obsah vzdelávania je zostavený tak, aby sa postupne dozvedeli o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte,  úlohe štátu, marketingu a iných oblastiach ekonómie.

Za úspešné absolvovanie programu môže učiteľ získať 21 kreditov. Stiahnite si rozhodnutie o akreditácii.
 

Ciele programu
  • Získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na sprostredkovanie aktuálnych informácií z oblasti podnikania, ekonómie a finančnej gramotnosti, využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti.
  • Inovovať už získané odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti pri výučbe ekonómie o nové a motivujúce metódy. 
Cieľová skupina
  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
  • učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
  • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

 

Vyučovací predmet

aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku

 

Viac informácií a prihlášku na vzdelávanie nájdete na tejto stránke.