Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Ja a peniaze

Pomôžeme vám na škole s finančnou gramotnosťou. 

Vzdelávací program Ja a peniaze sme vytvorili v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti.

Vzdelávací program Ja a peniaze ponúka učiteľom 1. stupňa ZŠ možnosť vzdelávať svojich žiakov v oblasti finančnej gramotnosti formou zážitkového učenia.

Cieľové skupiny
  • žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl,
  • učitelia, ktorí majú záujem vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti,
  • rodičia, ktorí sa spolu so svojimi deťmi podieľajú na vypracovaní úloh.

 

Cieľ programu

Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

www.jaap.jaslovensko.sk

Róbert Borbély | programový manažér| +421 911 268 884| borbely@jaslovensko.sk