Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Kreaton

prihláška do súťaže pre školy

 

Kreaton je súťažný workshop pre rozvoj kompetencií v podnikavosti.
Žiaci budú v obmedzenom časovom limite pracovať na kreatívnom zadaní v 5-členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bude vytvoriť riešenie, ktoré bude originálne a rentabilné. Vďaka tejto skúsenosti si žiaci rozvinú komunikačné a prezentačné zručnosti, ale aj kompetencie z oblasti tvorby nápadu, tímovej práce a finančnej gramotnosti či podnikavosti. Každý tím bude mať k dispozícii konzultantov z praxe. Najlepšie tímy získajú hodnotné ceny.

 

Súťažný workshop je určený pre žiakov 5. alebo 6. ročníka základných škôl alebo primy 8-ročných gymnázií. JA Slovensko realizuje Kreaton ako súčasť programu Podnikavosť hrou, s podporou UniCredit Foundation a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v rámci projektu Re-power Your Future.

Súťažný workshop sa bude realizovať v dvoch termínoch. Pred vyplnením prihlášky si, prosím, pozorne preštudujte pravidláprogram.

 

Partner Kreatonu

 

Kontakt

Beba Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411| skotkova@jaslovensko.sk