Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Re-power Your Future

je medzinárodný projekt Junior Achievement Europe a nadácie Unicredit Foundation. Projekt si v priebehu troch rokov kladie za cieľ zlepšiť postavenie mládeže v 10 európskych krajinách (Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko).

Naša organizácia realizuje projekt na Slovensku v spolupráci s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, ktorá patrí na obidvoch trhoch medzi popredné finančné inštitúcie a je členom skupiny UniCredit, úspešnej celoeurópskej komerčnej banky.

Projekt Re-power Your Future (Naštartuj svoju budúcnosť) je určený pre študentov vo veku 10-19 rokov s cieľom prehĺbiť ich motiváciu k vzdelávaniu, zlepšiť ich výsledky, zabrániť predčasnému ukončeniu štúdia a motivovať študentov k tomu, aby si našli povolanie, ktoré ich bude baviť. Aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom partnerstiev so školami a dobrovoľníkmi z praxe. 

V školskom roku 2023/2024 sme pre študentov a učiteľov pripravili nasledovné aktivity:

 

Partner projektu:

 

Kontaktná osoba: Beba Škotková | programová manažérka | +421 948 801 411 |skotkova@jaslovensko.sk