Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Koordinátori digitálnych kompetencií

Program je určený učiteľom, ktorí sa naučia pracovať s inovatívnymi nástrojmi na budovanie digitálnych zručností žiakov a povedomia o digitálnej bezpečnosti. Stanú sa tak svojim kolegom odbornou oporou, aby spoločne prispievali k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.

Ciele programu
  • Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom vyškoleného učiteľa priniesť na školy inovatívne a praktické metódy výučby s využitím technológií. Vyškolený učiteľ bude vedieť poskytnúť podporu a pomáhať svojim kolegom v aplikovaní týchto nástrojov do vyučovacieho procesu bez ohľadu na vyučovaný predmet.
  • Vyškolený učiteľ aplikovaním získaných vedomostí vo výučbe prispeje k skvalitneniu výučby informatiky na škole a budovaniu digitálnych zručností samotných žiakov.
  • Cieľom programu je aj vybudovať komunitu učiteľov na dlhodobú výmenu a zdieľanie znalostí a vzájomnú podporu v oblasti digitálnych technológií a ich praktického využitia vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Kto sa môže stať koordinátorom?
  • Učitelia 1. alebo 2. stupňa ZŠ, učitelia 8-ročných gymnázií.

 

Čo koordinátor a jeho škola môžu získať?
  • Prístup k vzdelávaciemu obsahu pre oblasť rozvoja digitálnych zručností, využitia digitálnych technológií vo výučbe a tiež výuky informatiky priamo od odborníkov z IT praxe.
  • Jedinečné označenie školy "Tu máme digitálneho koordinátora".
  • Možnosť zdieľať skúsenosti a vyhľadať pomoc v rámci podpornej skupinu koordinátorov.
  • Celé školenie a účasť v programe je bezplatná.

 

Organizátor

 

Hlavní partneri

      

 

Firemní partneri

 

Firemní podporovatelia

Neziskoví partneri

 

Mediálny partner

 

 
Kontakt

www.digikoordinatori.jaslovensko.sk

digikoordinatori@jaslovensko.sk