Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Koordinátori digitálnych kompetencií

Program je určený učiteľom, ktorí sa naučia pracovať s inovatívnymi nástrojmi na budovanie digitálnych zručností žiakov a povedomia o digitálnej bezpečnosti. Stanú sa tak svojim kolegom odbornou oporou, aby spoločne prispievali k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.

 
Cieľ programu

Cieľom Programu koordinátorov digitálnych kompetencií je vyškoliť učiteľa, ktorý by bol na škole nositeľom know-how oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľom kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností žiakov a používania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.

V školskom roku môžu učitelia používať bezplatnú odbornú podporu partnerov programu.

 

Organizátor

 

Hlavní partneri

 

Partneri

 
Kontakt

www.digikoordinatori.jaslovensko.sk

Erika Holičová | manažérka programu| +421 903 233 306| holicova@jaslovensko.sk