Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Učebnica ekonómie a podnikania

Prostredníctvom Učebnice ekonómie a podnikania študenti pochopia základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Učebnica je plná aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov. Obsahuje rozsiahle metódy testovania prostredníctvom otvorených otázok a úloh ale aj testových otázok, ktoré dokáže systém opraviť automaticky a uľahčuje tak učiteľovi prácu.

Namiesto klasických učebníc študenti a učitelia využívajú k výučbe online učebnicu, ktorá je umiestnená na vzdelávacom portáli vzdelavanie.jaslovensko.sk. Učitelia preberajú teóriu so svojimi študentmi pomocou internetu nielen priamo v triedach. Portál umožňuje takisto využiť učebnicu na samoštúdium - študenti učebné texty môžu študovať na internete mimo vyučovacích hodín. Zároveň samostatne vypracovávajú úlohy súvisiace s preštudovanými textami a odpovedajú na testové otázky.

 

Výhody pre študentov
  • získať základný ekonomický rozhľad,
  • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
  • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
  • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia,
  • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu,
  • získať po splnení podmienok certifikát o úspešnom absolvovaní.

 

Výhody pre učiteľov
  • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, číselných údajov, grafov a obrázkov,
  • testovať vedomosti študentov prostredníctvom testov zadávaných i opravovaných automaticky systémom,
  • zadávať žiakom vlastné testy s individuálne nastaviteľnými parametrami pridávať vlastné otázky do systému,
  • určiť si mieru práce s učebnicou na hodine a samoštúdia textov študentmi mimo vyučovacej hodiny.

 

Prihláška do programu

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk | vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnicaekonomie