Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Viac ako peniaze

Ako na škole vyučovať finančnú gramotnosť? Pomáhame vám s jej implementáciou už od roku 2012.

Vzdelávací program Viac ako peniaze sme vytvorili v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti.

Cieľová skupina
  • Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci 7. a 9. ročníkov základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníkov stredných škôl. Zapojiť sa môžu aj centrá voľného času a detské domovy.
  • Sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia, ktorí sa rozhodnú rozšíriť si svoje pedagogické zručnosti o oblasť finančnej gramotnosti v rámci akreditovaného kontinuálneho inovačného vzdelávania učiteľov.
  • Terciárnou cieľovou skupinou sú rodičia, širšia rodina a známi, s ktorými žiaci diskutujú o svojich školských zadaniach a  domácich úlohách.

 

O programe

Obsah programu je rozdelený do 9 tematických celkov, ktoré sú zamerané od histórie peňazí, úlohy bánk a ich služieb obyvateľstvu, cez praktické informácie a skúsenosti z oblasti používania kreditných kariet, až po využívanie rôznych foriem úverov a študentských pôžičiek.

Program pripravuje mladých ľudí

  • zvládať riešenia úloh a problémov v oblasti práce s peniazmi,
  • rozvíjať vedomosti v oblasti finančného vzdelávania v podobe tzv. finančnej gramotnosti. 

V rámci projektu je žiakom a učiteľom k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica. Z tohto dôvodu odporúčame vybrané hodiny realizovať aj v počítačovej učebni s pripojením na internet.

Učiteľ má tiež k dispozícii databázu viac ako 300 rôznych aktivít, možnosť účasti na vzdelávacích seminárov a zapájania žiakov do rôznych nadstavbových aktivít. 

 

Vzdelávací program je možné vyučovať

  • ako celoročný predmet,
  • formou krúžku,
  • ako súčasť iných vhodných predmetov.

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

www.viacakopeniaze.sk

Róbert Borbély | programový manažér| +421 911 268 884| borbely@jaslovensko.sk