Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Zručnosti pre úspech

V školskom roku 2019/2020 vám prinášame nový vzdelávací program s názvom Zručnosti pre úspech. 

V nasledujúcom školskom roku bude program pilotovaný po prvý raz a primárne je určený pre učiteľov programov JA Slovensko. Novým záujemcom o jeho realizáciu bude program sprístupnený v školskom roku 2020/2021.

 

O programe

Program rozvíja základné zručnosti pre zamestnateľnosť a proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, vlastnú prácu, schopnosť riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.

Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie a prácu v tíme.

 

Cieľ programu

Žiak bude po absolvovaní predmetu schopný vypracovať vlastný projekt/nápad. Bude schopný identifikovať a riadiť prácu v tíme. Bude vedieť vytvoriť, pripraviť a prezentovať vlastné projekty/nápady. Bude poznať a vedieť aplikovať v praxi základné prezentačné techniky. 

 

Cieľové skupiny

Program je určený pre žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl bez ohľadu na typ školy, či odbor.

 

Na tvorbe programu pre školský rok 2019/2020 sa podieľala aj pracovná skupina v rámci IBM International Services Centre, Bratislava