Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Zručnosti pre úspech

 

O programe

Program rozvíja základné zručnosti pre zamestnateľnosť a proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, vlastnú prácu, schopnosť riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.

Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie a prácu v tíme.

 

Cieľ programu

Žiak bude po absolvovaní predmetu schopný vypracovať vlastný projekt/nápad. Bude schopný identifikovať a riadiť prácu v tíme. Bude vedieť vytvoriť, pripraviť a prezentovať vlastné projekty/nápady. Bude poznať a vedieť aplikovať v praxi základné prezentačné techniky. 

 

Cieľové skupiny

Program je žiakov stredných škôl bez ohľadu na typ školy, či odbor.

 

Kontakt

Peter Uhrin| programový manažér| +421 903 233 305| uhrin@jaslovensko.sk | www.zpu.jaslovensko.sk

 

Partnerom programu v školskom roku 2019/2020 je Ebassy of the United States of America.