Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Zručnosti pre úspech

Vzdelávací program Zručnosti pre úspech je určený všetkým žiakom a učiteľom stredných škôl, bez ohľadu na typ školy, či zameranie. 

Program u žiakov rozvíja:

  • základné zručnosti pre zamestnateľnosť,
  • proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti,
  • samostatnú prácu aj prácu v kolektíve,
  • schopnosť riešiť problémy,
  • identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.

Prostredníctvom programu Zručnosti pre úspech žiaci získajú zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie aj prácu v tíme. Rozvíja základné zručnosti pre zamestnateľnosť a proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, vlastnú prácu, schopnosť riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. 

 

Cieľ programu

Žiak bude po absolvovaní predmetu schopný vypracovať vlastný projekt/nápad. Bude schopný identifikovať a riadiť prácu v tíme. Bude vedieť vytvoriť, pripraviť a prezentovať vlastné projekty/nápady. Bude poznať a vedieť aplikovať v praxi základné prezentačné techniky. 

 

Cieľové skupiny

Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci stredných škôl bez ohľadu na typ školy, či zameranie

Sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia, ktorí majú záujem vo vyučovacom procese využívať aktivizujúce metódy, podporovať samostatnú prácu žiakov a rozvíjať ich kreativitu a iniciatívu

 

Prihláška do programu Zručnosti pre úspech  Prihláška učiteľa na vzdelávanie

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

Peter Uhrin | koordinátor vzdelávania | 0903 233 305 | uhrin@jaslovensko.sk| zpu.jaslovensko.sk