Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Innovation Camp

S podporou Akadémie sociálnej ekonomiky a Nadáciou Slovenskej sporiteľne, v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pripravujeme pre žiakov stredných škôl súťaž JA Innovation Camp zameraný na sociálne podnikanie. 

      

Termín a miesto konania súťaže:

21. máj 2024 (utorok) - od 10:00 hod., Hotel Dixon, Banská Bystrica 

Program od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Registrácia od 9:00 hod.

 

Stručná charakteristika súťaže

JA Innovation Camp je celoštátne kolo súťaže, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže. Výzva bude zameraná na oblasť sociálneho podnikania. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získajú hodnotné ceny.

Súťaž je bezplatná.

 

Ciele súťaže

Cieľom súťaže je stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov v oblasti sociálneho podnikania. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšajú tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjajú svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, sú motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblíži aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia. Zadanie bude vymyslieť zjednodušený podnikateľský plán v oblasti sociálneho podnikania, ktorý by riešil akýkoľvek sociálny problém na území vašej konkrétnej obce, kraja alebo konkrétneho regiónu.

  

Súťažné tímy
 • Súťaž je určená pre 80 žiakov zo 16-tich stredných škôl.
 • Výber z prihlásených škôl je realizovaný formou offline žrebovania s podporou partnera.
 • Súťažiť môžu žiaci všetkých ročníkov a všetkých typov stredných škôl. 
 • Škola môže nominovať max. jeden súťažný tím. Zodpovedný učiteľ prihlasuje do súťaže presne 5 žiakov a 2 náhradníkov. Náhradníci zastupujú riadnych účastníkov v prípade nepredvídateľných okolností (po schválení organizátorom).
 • Žiaci súťažia v zmiešaných 5-členných tímoch. 
 • Súťaž bude prebiehať prezenčne v Banskej Bystrici (Hotel Dixon). 

 

Ako sa prihlásiť

Termín súťaže je 21. mája 2024.

Prihlasovací formulár do súťaže bude zverejnený a prístupný od 19. apríla do 30. apríla 2024.

Do prihlášky je potrebné uvádzať nasledovné údaje o žiakoch: meno a priezvisko, email, mobil, strava (bezmäsitá/mäsitá).

V prípade väčšieho počtu prihlásených tímov sa bude žrebovať (následne oznámení finalisti emailom).

  

Pravidlá a podmienky súťaže

 

Časový harmonogram súťaže
19. apríl - 30. apríla 2024

Prihlasovanie škôl do súťaže. 

 

 

6. máj 2024 Žrebovanie - offline
21. máj 2024 (súťaž od 10:00 do 18:00 hod., registrácia od 9:00 hod.) Konanie súťaže 
 
Sprevádzajúci učitelia
 • Škola môže do súťaže nominovať max. jeden súťažný tím. Daný tím môže na súťaž sprevádzať vždy len jeden učiteľ.
 • Pre zúčastnených pedagógov bude v doobedňajších hodinách (11:00 - 12:30 hod.) pripravený odborný a interaktívny program s odborníkom z praxe - Richardom Feketem - špecialistom pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky zo Slovenskej Sporiteľne.

 

Čo majú účastníci súťaže zabezpečené?
 • Žiaci a sprevádzajúci učitelia majú počas celého dňa zabezpečenú stravu (občerstvenie počas prestávok, obed - mäsitý/bezmäsitý, pitný režim).
 • Parkovanie je k dispozícii v blízkosti hotela bezplatne.

 

Čo si majú účastníci súťaže priniesť?
 • Žiaci z rovnakej školy si na súťaž prinesú minimálne 2 notebooky s nainštalovaným MS Office (Word a Powerpoint) a podporou WiFi pripojenia.
 • Žiaci sú v priebehu súťaže oblečení slušne/business casual: chlapci - obleky, prípadne slušné nohavice a košele; dievčatá - šaty, kostým alebo blúzka a sukňa/nohavice.

 

Cestovné a iné náklady
 • Cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie a iné náklady (okrem stravy a občerstvenia v priebehu konania súťaže) hradí vysielajúca organizácia.

 

   

Kontaktná osoba

Peter Uhrin | programový manažér | 0903 233 305 | uhrin@jaslovensko.sk