Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Skúsenosťou k úspechu

Projekt "Skúsenosťou k úspechu" je komplexnou a inovatívnou vzdelávacou iniciatívou, ktorá synergicky kombinuje rôzne efektívne edukačné formy a praktické skúsenosti s cieľom rozvíjať u účastníkov (žiakov ZŠ a SŠ, pedagógov) finančnú gramotnosť a podnikavosť; podporovať aktivizujúce a zážitkové metódy vo vzdelávaní a efektívne inovácie pre uplatnenie sa na trhu práce.

Projekt je podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy „ROZŠÍRENIE OVERENÝCH INOVÁCIÍ DO VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLÁCH“ z dotácie v roku 2023 – zmluva č. 0958/2023/SPZV.

 

Základné ciele projektu

 • podpora rozvoja gramotností (finančnej gramotnosti),
 • podpora participatívnosti a rastového nastavenia škôl,
 • podpora aktivizačných foriem výchovy a vzdelávania - vrátane bádateľských metód, gamifikácie,
 • riešenie problémov, tvorivých aktivít a podobne,
 • podpora responzívnej a inovatívnej odbornej prípravy vzhľadom na potreby trhu práce
 

Cieľové skupiny projektu

 • učitelia základných škôl
 • učitelia stredných škôl
 • žiaci základných a stredných škôl

 

Aktivity projektu

 • tréning líderských zručností žiakov
 • innovation camp
 • workshopy pre učiteľov (okrúhle stoly)
 • profesijné metodické tréningy pre učiteľov
 • kreatívne karty pre školy
 • zbierky úloh z finančnej gramotnosti pre školy
 

Podmienky účasti na projekte

 

Kontakt

Róbert Borbély | koordinátor projektu | borbely@jaslovensko.sk | 0911 268 884