Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Visegrad Entrepreneurial Stars

Vyšehradské podnikateľské hviezdy - projekt V4

V rámci šírenia výsledkov medzinárodného projektu V4 s názvom „Vyšehradské podnikateľské hviezdy/Visegrad Entrepreneurial Stars“ sme pre Vás spolu s partnermi pripravili edukačný balíček 15 prípadových štúdií mladých podnikateľov.

Prípadové štúdie úspešných podnikateľov sú výborným materiálom pre vzdelávanie, ako aj inšpirovanie žiakov a študentov k aktivite. Veľmi vhodne svojím „živým“ materiálom dopĺňajú teoretické vedomosti a umožňujú učiteľom oprieť svoj výklad o konkrétne príklady z praxe.  

Pri tomto spôsobe vyučovania môžu žiaci a žiačky "vstúpiť do kože" hlavných hrdinov, diskutovať o možných riešeniach a analyzovať výhody a nevýhody rôznych prístupov k problému mladých firiem. Prípadové štúdie sa využívajú na výučbu teórie podnikania a manažmentu a zároveň podporujú rozvoj širokej škály odborných aj „mäkkých“ zručností, vrátane vyjednávania, analýzy situácie, argumentácie, tímovej práce a mnohých ďalších.  

 

Ak máte záujem o projektové materiály – spracované prípadové štúdie s návodmi na ich použitie vo vyučovaní, vyplňte TENTO FORMULÁR. Zasielame v priebehu mesiaca máj 2024.

 

V západnej Európe aj v spojených štátoch je tento spôsob vyučovania bežnejší než u nás. Na internete je k dispozícii množstvo materiálu a videí na túto tému, len máločo je však spracované vhodne a taktiež máločo uvádza príklady úspešných mladých podnikateľov z lokálneho prostredia. Projekt Vyšehradské podnikateľské hviezdy preto prináša presne toto – spracované prípadové štúdie z lokálneho prostredia krajín V4 (+ zo Severného Macedónska).  

Súčasťou materiálov, ktoré vďaka tomuto projektu sprístupníme učiteľom a mládeži, sú okrem spracovaných prípadových štúdií aj návody na využitie prípadových štúdií vo vyučovaní a videomateriál so samotnými protagonistami týchto prípadov – mladými podnikateľmi. 

 

Projektový slogan: “Lokálne podnikateľské hviezdy žiaria jasnejšie!” 

 

Vybrané ciele a posolstvá projektu: 
Úspech v podnikaní je možný aj v strednej a východnej Európe. 

  • Mladí ľudia v strednej a východnej Európe sa môžu stať úspešnými podnikateľmi na miestnej aj medzinárodnej úrovni. 
  • Spoznajte svoje miestne podnikateľské vzory – mladých a úspešných. 
  • Význam podnikateľskej kultúry v projektových krajinách a EÚ pre úspešné podnikanie. 
  • Stimulovať podnikateľské zámery u mladých ľudí pomocou vhodného podnikateľského vzdelávania. 
  • Vzdelávajte pedagógov a rozšírenie ich možností vyučovania o aktuálne, moderné a lokálne nástroje. 

 

Ak máte záujem o projektové materiály – spracované prípadové štúdie (15) s návodmi na ich použitie vo vyučovaní + videovizitky, vyplňte krátky formulár: