Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Social Innovation Relay

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.

Cieľom projektu je:

 • oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania,
 • podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu,
 • zamerať sa na riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.

Pozrite si video o projekte. Stiahnite si plagát v pdf.

Účasť v projekte je bezplatná.

 

V tomto školskom roku projekt študentom ponúka:

Sériu webinárov na tému Sociálne podnikanie:
 • O sociálnom podnikaní I. - 26. januára 20219:00 - dozvedeli sme sa o podstate sociálneho podnikania a úspešných príbehoch, ktoré poznáme na Slovensku. Pozreli sme sa aj do minulosti a pokúsili sme sa nájsť možnosti soc. podnikania v budúcnosti. Nezabudli sme si predstaviť ani súťaž, ktorá nás v rámci projektu čaká. Našimi hosťami boli: Ing. Eva Pongrácz PhD., vedúca katedry sociálneho rozvoja a práce na Ekonomickej univerzite v Bratislave a minuloroční víťazi súťaže SIR členovia tímu REN z gymnázia v Košiciach. 
 • O sociálnom podnikaní  II. - 29. januára 20219:00 - v druhej časti našej série sme sa rozprávali o trendoch v sociálnom podnikaní. Predstavili sme vám Róberta Tótha marketingového manažéra spoločnosti NN, bývalého absolventa nášho programu Aplikovaná ekonómia a zároveň dlhoročného predsedu národnej súťaže SIR. Hosťa doplnili samotní študenti, finalisti národnej súťaže 2020 so svojimi projektmi, tipmi a radami pre ostatných študentov. 

Tu si môžete stiahnuť záznamy 

 

Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského nápadu.

Súťaž v projekte Social Innovation Relay je zameraná na tvorbu podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti. Súťaž je určená:

 • študentom ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku (1 tím = 1 až 4 študenti),
 • škola môže vytvoriť aj viacero tímov s odlišným podnikateľským nápadom,
 • 1 študent môže byť súčasne registrovaný vo viacerých súťažných tímoch, avšak s odlišným podnikateľským nápadom,
 • súťažiť môžu aj študenti, ktorí projekt absolvovali v minulosti, musia však pracovať na odlišnom podnikateľskom nápade.
 • čakajú na vás ceny vo forme poukážky (v hodnote 150, 100, 50) pre každého člena víťazného tímu. 

Prihlasovanie do súťaže bolo uzatvorené. 

Na tejto stránke nájdete hodnotiace kritériá pre národné finále súťaže.

 

Časový harmonogram:
 • Počas celého školského roka: Prípadové štúdie -  individuálne riešenie prípadových štúdií: MAMMU - video | UNICUS.
 • 26. januára 20219:00 O sociálnom podnikaní  I. - Hostia: Ing. Eva Pongrácz PhD., vedúca katedry sociálneho rozvoja a členovia tímu REN z gymnázia v Košiciach.
 • 29. januára 2021 9:00 O sociálnom podnikaní II. - Hostia:  Róbert Tóth, marketing manažér NN a finalisti súťaže SIR 2020. 
 • Do 31. marca 2021: Prvotný podnikateľský nápad - študenti v tímoch  prihlasujú svoj nápad prostredníctvom online formulára. Pri príprave nápadu vám môžu pomôcť tieto hodnotiace kritériá alebo sa môžete inšpirovať nápadmi z minulých ročníkov viď nižšie na tejto stránke.
 • Do 17. apríla 2021: Výber TOP 20 tímov - spomedzi všetkých tímov vyberieme top 20 s najlepším nápadom a poskytneme im spätnú väzbu pre prípravu rozvinutého podnikateľského nápadu. 
 • 21. apríla 2021 o 10.00: Poskytneme postupujúcim tímom webinár s cieľom pomôcť pri tvorbe Business Canvas Modelu. Viesť ho bude náš skvelý Oldo Vaňous. Všetky informácie pošleme postupujúcim tímom vopred. 
 • Do 26. apríla 2021: Rozvinutý podnikateľský nápad - top 20 tímov pracuje na rozvinutom podnikateľskom nápade. Ten je potrebný poslať vo formáte business canvas na mail uhrin@jaslovensko.sk.
 • Do 30. apríla 2021: Výber TOP 10 tímov - spomedzi top 20 tímov vyberieme v tejto fáze súťaže top 10 tímov s najlepším rozvinutým soc. podnikateľským konceptom. Top 10 tímov postupujú do národného finále. 
 • 11. mája 2021: Národné finále - najlepších 10 tímov postúpi do online národného finále. Postupujúce tímy si pripravia 5 min prezentáciu (vrátane .ppt prezentácie). 5 min. bude mať porota na otázky. Národné finále bude prebiehať v slovenskom jazyku, pričom úroveň angličtiny sa pri výbere troch najlepších tímov nebude posudzovať. (termín upresníme)
 • 22. júna 2021: Globálne finále (online v anglickom jazyku) - vybraný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále.  Na globálne finále si tím pripraví 4 min prezentáciu (vrátane .ppt) v anglickom jazyku a 2 min podporné video. Prednostné právo na postup do globálneho finále bude mať víťaz národného finále. Ak úroveň angličtiny členov tohto tímu nebude na dostatočnej komunikačnej úrovni (overíme na mieste krátky pohovorom), túto možnosť dáme 2. tímu v poradí a následne 3. tímu.

JA Slovensko si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu termínov.

 

Pozrite si:

Víťazi globálneho finále projektu v šk. roku 2019/2020: Tlačová správa

Národné online finále projektu v šk. roku 2019/2020: Zoznam víťazov | Foto Facebook | Tlačová správa

Národné finále projektu v šk. roku 2018/2019:  Foto Facebook | Foto Google | Tlačová správa

Podnikateľské nápady medzinárodného finále z minulých ročníkov: 2018 | 2017 | 2016

Viac info: Social Innovation Relay

Príklad sociálneho podniku - Lotyšsko - MAMMU: video | prípadová štúdia 

 
Partner projektu

Kontakt: Peter Uhrin | programový manažér | uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305