Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Social Innovation Relay

 

Čo je projekt SIR? 

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.

Cieľom projektu je:

 • oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania,
 • podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu,
 • zamerať sa na riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.

Pozrite si video o projekte

Účasť v projekte je bezplatná. Zapojiť sa môže akákoľvek škola (žiaci) na Slovensku. 

 

V školskom roku 2022/23 projekt študentom ponúkol:

Sériu webinárov na tému Sociálne podnikanie:
 • Webinár O sociálnom podnikaní I. 31. januára 2023 
  • Porozprávali sa o podstate sociálneho podnikania a úspešných príbehoch, ktoré poznáme na Slovensku.
  • Pozreli sme sa aj do minulosti a pokúsili sme sa nájsť možnosti soc. podnikania v budúcnosti.
  • Nezabudli sme si predstaviť súťaž, ktorá nás v rámci projektu čaká.
  • Našimi hosťami boli: Eva Pongrácz (Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity) a Zuzana Kresánková (socialniinovatori.sk)
 • Webinár: O sociálnom podnikaní II. 7. februára 2023 
  • Trendy v sociálnom podnikaní.
  • Ako motivovať študentov k sociálnemu podnikaniu.
  • Našim hosťom bol Hugo Repáň zo spoločnosti EcoButt s.r.o. 

 Stačí vyplniť krátky formulár a link Vám bude zaslaný na zadanú emailovú adresu.

 

Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského nápadu

Súťaž v projekte SIR je zameraná na tvorbu podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti. Súťaž je určená:

 • študentom ktorejkoľvek strednej školy a 8. a 9. ročník základnej školy na Slovensku (1 tím = 1 až 4 študenti),
 • škola môže vytvoriť aj viacero tímov s odlišným podnikateľským nápadom,
 • 1 študent môže byť súčasne registrovaný vo viacerých súťažných tímoch, avšak s odlišným podnikateľským nápadom,
 • súťažiť môžu aj študenti, ktorí projekt absolvovali v minulosti, musia však pracovať na odlišnom podnikateľskom nápade.
 • Čakajú na vás ceny vo forme poukážky (v hodnote 150, 100, 50 €) pre každého člena víťazného tímu. 

Poznáme víťazov národného finále SIR 2023!

Bližšie informácie o priebehu národného finále nájdete tu: Víťazi SIR 2023, Facebook 

 

Časový harmonogram projektu

Január 2023       

 • 31. januára 2023 o 10.00 - webinár - O sociálnom podnikaní I. + spustenie súťaže v rámci projektu Social Innovation Relay 2023 (deadline 20. 3.). Hostia: Eva Pongrácz, Zuzana Kresánková

Február 2023

 • 7. februára o 10.00 - webinár - O sociálnom podnikaní II. Hosť: Hugo Repáň

Do 20. marca 2023: Prvotný podnikateľský nápad 

 • Študenti v tímoch  prihlasujú svoj nápad prostredníctvom online formulára. Pri príprave nápadu vám môžu pomôcť tieto hodnotiace kritériá alebo sa môžete inšpirovať nápadmi z minulých ročníkov (viď nižšie).

Do 5. apríla 2023: Výber TOP 20 tímov

 • Spomedzi všetkých tímov vyberieme top 20 s najlepším nápadom a poskytneme im spätnú väzbu pre prípravu rozvinutého podnikateľského nápadu. 

13. apríla 2023: Webinár pre postupujúce tímy

 • Poskytneme postupujúcim tímom webinár s cieľom pomôcť pri tvorbe Business Canvas Modelu. Všetky informácie pošleme postupujúcim tímom vopred. 

Do 18. apríla 2023: Rozvinutý podnikateľský nápad

21. apríla 2023: Výber TOP 10 tímov

 • Spomedzi top 20 tímov vyberieme v tejto fáze súťaže top 10 tímov s najlepším rozvinutým soc. podnikateľským konceptom. Top 10 tímov postupujú do národného finále. 

4. mája 2023: Národné finále 

 • Najlepších 10 tímov postúpi do národného finále. Postupujúce tímy si pripravia 5 min prezentáciu (vrátane .ppt prezentácie). 5 min. bude mať porota na otázky. Národné finále bude prebiehať v slovenskom jazyku, pričom úroveň angličtiny sa pri výbere troch najlepších tímov nebude posudzovať.

5. jún 2023: Globálne finále (online v anglickom jazyku)

 • Víťazný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále. Na globálne finále si tím pripraví 4 min prezentáciu (vrátane .ppt) v anglickom jazyku a 2 min. podporné video. Prednostné právo na postup do globálneho finále bude mať víťaz národného finále. Ak úroveň angličtiny členov tohto tímu nebude na dostatočnej komunikačnej úrovni (overíme na mieste krátky pohovorom), túto možnosť dáme 2. tímu v poradí a následne 3. tímu.

JA Slovensko si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu termínov.

 

Pozrite si:

Národné finále projektu v šk. roku 2021/2022: Foto|Facebook

Víťazi globálneho finále projektu v šk. roku 2019/2020: Tlačová správa

Národné online finále projektu v šk. roku 2019/2020:  Foto Facebook | Tlačová správa

Národné finále projektu v šk. roku 2018/2019:  Foto Facebook | Foto Google | Tlačová správa

Viac info: Social Innovation Relay

Príklad sociálneho podniku - Lotyšsko - MAMMU: video | prípadová štúdia 

 

Partner projektu

Kontakt: Peter Uhrin | programový manažér | uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305