Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Social Innovation Relay

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.

Cieľom projektu je:

 • oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania,
 • podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu,
 • zamerať sa na riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.

Pozrite si video o projekte

Účasť v projekte je bezplatná. Zapojiť sa môžu:

 • všetky stredné školy (okrem gymnázií).

 

Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského nápadu

Súťaž v projekte SIR je zameraná na tvorbu podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti. Súťaž je určená:

 • Študentom všetkých stredných škôl na Slovensku - s výnimkou gymnázií (1 tím = 1 až 4 študenti).
 • Škola môže vytvoriť aj viacero tímov avšak s odlišným podnikateľským nápadom.
 • 1 študent môže byť súčasne registrovaný vo viacerých súťažných tímoch, vždy však s odlišným podnikateľským nápadom.
 • Súťažiť môžu aj študenti, ktorí projekt absolvovali v minulosti, musia však pracovať na odlišnom podnikateľskom nápade.
 • Čakajú na vás vecné ceny pre každého člena víťazného tímu. 

 

Prihláška do súťaže

Prihláška bude dostupná po spustení súťaže na webinári 30. januára 2024 o 9.00. 

 

Webinár - O sociálnom podnikaní 30. januára 2024 9.00 

 • porozprávame sa o teoretických základoch sociálneho podnikania
 • predstavíme si praktické príklady soc. podnikania zo Slovenska aj zahraničia
 • porovnáme úspešné a neúspešné príklady podnikania
 • vysvetlíme projekt Social Innovation Relay aj pravidlá súťaže 

 

Online rozhovor s Lukášom Priškinom 5. februára 2024 9.00

 • zakladateľ firmy Deeply
 • venuje sa sociálnemu podnikaniu v praxi
 • búra predsudky v spoločnosti a snaží sa pomáhať druhým

Záznam z oboch webinárov tu: Formulár záznam 

 

Časový harmonogram projektu

30. január 2024 9.00 | Webinár – O sociálnom podnikaní

5. februára 2024 9:00 | Online rozhovor s Lukášom Priškinom 

 • Inšpiratívny rozhovor o možnostiach sociálneho podnikania na Slovensku, o pomoci druhým ľudom a potrebe búrať predsudky v spoločnosti.  
 • Link na prihlášku na rozhovor

do 15. marca 2024 | Registrácia prvotného nápadu

 • Študenti v tímoch  prihlasujú svoj nápad prostredníctvom online formulára. Pri príprave nápadu vám môžu pomôcť tieto hodnotiace kritériá alebo sa môžete inšpirovať nápadmi z minulých ročníkov (viď nižšie).

3. apríl 2024 | Výber TOP 20 tímov

 • Spomedzi všetkých tímov vyberieme top 20 s najlepším nápadom a poskytneme im spätnú väzbu pre prípravu rozvinutého podnikateľského nápadu. 

do 19. apríla 2024 | Rozvinutý podnikateľský nápad

26. apríl 2024 | Výber TOP 10 tímov do finále

 • Spomedzi top 20 tímov vyberieme v tejto fáze súťaže top 10 tímov s najlepším rozvinutým soc. podnikateľským konceptom. Top 10 tímov postupujú do národného finále. 

7. máj 2024 | Národné finále

 • Najlepších 10 tímov postúpi do národného finále. Postupujúce tímy si pripravia 5 min prezentáciu (vrátane .ppt prezentácie). 5 min. bude mať porota na otázky. Národné finále bude prebiehať v slovenskom jazyku, pričom úroveň angličtiny sa pri výbere troch najlepších tímov nebude posudzovať.

5. jún 2024 | Globálne finále

 • Víťazný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále. Na globálne finále si tím pripraví 4 min prezentáciu (vrátane .ppt) v anglickom jazyku a 2 min. podporné video. Prednostné právo na postup do globálneho finále bude mať víťaz národného finále. Ak úroveň angličtiny členov tohto tímu nebude na dostatočnej komunikačnej úrovni (overíme na mieste krátky pohovorom), túto možnosť dáme 2. tímu v poradí a následne 3. tímu.

JA Slovensko si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu termínov.

 

Pozrite si:

Národné finále projektu v šk. roku 2022/2023: Foto 

Národné finále projektu v šk. roku 2021/2022: Foto|Facebook

Víťazi globálneho finále projektu v šk. roku 2019/2020: Tlačová správa

Národné online finále projektu v šk. roku 2019/2020:  Foto Facebook | Tlačová správa

Národné finále projektu v šk. roku 2018/2019:  Foto Facebook | Foto Google | Tlačová správa

Viac info: Social Innovation Relay

Príklad sociálneho podniku - Lotyšsko - MAMMU: video | prípadová štúdia 

 

Partner projektu

Kontakt: Peter Uhrin | programový manažér | uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305