Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Social Innovation Relay

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.

Cieľom projektu je:

 • oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania,
 • podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu,
 • zamerať sa na riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.

Pozrite si video o projekte. Stiahnite si plagát v pdf.

Účasť v projekte je bezplatná.

Prihláška na webinár

Prihláška do súťaže  

V tomto školskom roku projekt študentom ponúka:

 

Webinár na tému Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti.

Webinár Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti realizujeme ako súčasť projektu Social Innovation Relay. Študenti sa dozvedia o podstate sociálneho podnikania a úspešných príbehoch, ktoré poznáme na Slovensku. 

Termín webinára je: 21. a 23. január 2020 o 10.00. Vyplňte prihlášku. Posledný termín pre prihlásenie sa na webinár je 20.1.2020 do 10.00

Webinár bude trvať približne jednu hodinu a je určený študentom všetkých základných (8. - 9. ročník) a stredných škôl na Slovensku.

Webinár prebieha online, potrebné je spoľahlivé internetové pripojenie. Prihlášku na webinár vyplní učiteľ, ktorý následne obdrží link na pripojenie s inštrukciami. Odporúčame, aby webinár sledovala celá trieda z jedného počítača. 

 
Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského nápadu.

Súťaž v projekte Social Innovation Relay je zameraná na tvorbu podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti. Súťaž je určená:

 • študentom ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku (1 tím = 1 až 4 študenti),
 • škola môže vytvoriť aj viacero tímov s odlišným podnikateľským nápadom,
 • 1 študent môže byť súčasne registrovaný vo viacerých súťažných tímoch, avšak s odlišným podnikateľským nápadom,
 • súťažiť môžu aj študenti, ktorí projekt absolvovali v minulosti, musia však pracovať na odlišnom podnikateľskom nápade.

Na tejto stránke nájdete hodnotiace kritériá pre národné finále súťaže.

Vyplňte prihlášku.

 

Časový harmonogram:
 • 21. a 23. január 2020: Webinár - študenti sa zoznamujú s témou sociálneho podnikania prostredníctvom webinára
 • Počas celého školského roka: Prípadové štúdie -  individuálne riešenie prípadových štúdií: MAMMU - video | UNICUS.
 • Do 3. apríla 2020: Prvotný podnikateľský nápad - študenti v tímoch  prihlasujú svoj nápad prostredníctvom online formulára. Pri príprave nápadu vám môžu pomôcť tieto hodnotiace kritériá alebo sa môžete inšpirovať nápadmi z minulých ročníkov viď nižšie na tejto stránke.
 • Do 22. apríla 2020:  Výber TOP 20 tímov - spomedzi všetkých tímov vyberieme top 20 s najlepším nápadom a poskytneme im spätnú väzbu pre prípravu rozvinutého podnikateľského nápadu. 
 • Do 10. mája 2020: Rozvinutý podnikateľský nápad - top 20 tímov pracuje na rozvinutom podnikateľskom nápade. Ten je potrebný poslať vo formáte business canvas na mail uhrin@jaslovensko.sk .
 • Do 15. mája 2020: Výber TOP 10 tímov - spomedzi top 20 tímov vyberieme v tejto fáze súťaže top 10 tímov s najlepším rozvinutým soc. podnikateľským konceptom. Top 10 tímov postupujú do národného finále. 
 • 27. mája 2020: Online národné finále (v slovenskom jazyku cez Teams) - najlepších 10 tímov postúpi do online národného finále. Postupujúce tímy si pripravia 5 min prezentáciu (vrátane .ppt prezentácie). 5 min. bude mať porota na otázky. Národné finále bude prebiehať v slovenskom jazyku online, pričom úroveň angličtiny sa pri výbere troch najlepších tímov nebude posudzovať. 
 • 16. júna 2020: Globálne finále (online v anglickom jazyku) - vybraný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále.  Na globálne finále si tím pripraví 4 min prezentáciu (vrátane .ppt) v anglickom jazyku a 2 min podporné video. Prednostné právo na postup do globálneho finále bude mať víťaz národného finále. Ak úroveň angličtiny členov tohto tímu nebude na dostatočnej komunikačnej úrovni (overíme na mieste krátky pohovorom), túto možnosť dáme 2. tímu v poradí a následne 3. tímu.

* JA Slovensko si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu termínov.

 

Pozrite si 

Národné finále projektu v šk. roku 2018/2019:  Zoznam víťazov | Foto Facebook | Foto Google | Tlačová správa

Podnikateľské nápady medzinárodného finále z minulých ročníkov: 2018 | 2017 | 2016

 
Partner projektu

Kontakt: Peter Uhrin | programový manažér | uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305