Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Innovation Camp

Celodenná súťaž Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotouNajlepšie 3 tímy získavajú hodnotné ceny.

Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentori z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.

Cieľom súťaže je zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

V spolupráci s rôznymi partnermi pripravujeme súťaž Innovation Camp každý školský rok. Súťaž je určená buď študentom stredných alebo základných škôl. Účasť v súťaži je pre študentov bezplatná. Celkový počet zúčastnených študentov súťaže sa v závislosti od nastavenia projektu pohybuje od 60 do 120 účastníkov.

V školskom roku 2023/2024 realizujeme tieto Innovation Campy:

 

Kontakt

Kancelária Junior Achievement Slovensko |0948 466 123 | jaslovensko@jaslovensko.sk