Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Solve for Tomorrow

Program Solve for Tomorrow je určený pre jednotlivcov a tímy všetkých stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky. Študenti pracujú na nápade, ktorý pomôže komunite, v ktorej pôsobia. Navrhujú riešenia v rámci výzvy so zapojením technológií, technologických inovácií, softwaru alebo hardwaru. Program prináša študentom informácie z oblasti desing thinkingu a súťaž, v ktorej môžu získať hodnotné ceny. 

Výzva pre školský rok 2022/2023 znie: Inovácie pre udržateľnú budúcnosť.

Prihlášku, pravidlá, ako aj všetky informácie nájdete na: Solve for Tomorrow

Harmonogram súťaže

4.10.2022, 9-11 hod.

Predstavenie projektu a úvod do Design Thinking - webinár*

31.10.2022

Uzávierka prihlášok do súťaže (PRIHLÁŠKA TU)

30.11.2022

Odoslanie študentských prác (projektový formulár + 2 min. video s prvotným návrhom riešenia)

Do 31.12.2022

Výber top 30 tímov

10.1.2023 (8-12 hod)

Design Thinking webinár (PRIHLÁŠKA TU - iba pre top 30 vybraných tímov )

11.1.2023 (9-16 hod) Design Thinking workshop (PRIHLÁŠKA TU - iba pre top 30 vybraných tímov )

19.2.2023

Odoslanie študentských prác (5 min. video s prototypom riešenia)

Do 28.2.2023

Výber top 10 tímov

Marec – apríl 2023

Mentoring

18.4.2023

Finále (prezentácie pred porotou v Prahe)

*Účasť na webinári nezaväzuje k účasti na súťaži Solve for Tomorrow. Záznam z webinára poskytujeme na vyžiadanie študentom, ktorí sa prihlásia do súťažnej časti projektu.

Junior Achievement Slovensko realizuje program v spolupráci s JA Czech a Samsung Electronics.

Kontakt

Beba Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk