Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce

Junior Achievement Slovensko, n. o. implementuje projekt Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).

ITMS Kód projektu: 312011Z298

Miesto realizácie projektu - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

 

Stručný popis projektu

Zámerom projektu je podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov prostredníctvom ponuky a realizácie inovatívnych programov vzdelávania pre žiakov škôl a pre pedagogických a odborných pracovníkov škôl pracujúcich s nimi.

Projekt Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS kód projektu: 312011Z298) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií o projekte sa dozviete tu.