Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce

Junior Achievement Slovensko, n. o. implementuje projekt Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).

ITMS Kód projektu: 312011Z298

Miesto realizácie projektu - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

 

Stručný popis projektu

Zámerom projektu je podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov prostredníctvom ponuky a realizácie inovatívnych programov vzdelávania pre žiakov škôl a pre pedagogických a odborných pracovníkov škôl pracujúcich s nimi.

Projekt Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS kód projektu: 312011Z298) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií o projekte sa dozviete tu.