Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Škola podnikania

Škola podnikania je jednou z najväčších iniciatív podnikateľského vzdelávania v Európe. Hlavným výstupom Školy podnikania je Virtuálny sprievodca (www.tesguide.eu), ktorý obsahuje viac ako 125 podnikateľských nástrojov a metód. Ide o praktický a užitočný nástroj pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí chcú začleniť podnikateľské vzdelávanie do učebných osnov, naprieč rôznymi predmetmi.

Obsah Virtuálneho sprievodcu
 • databáza nástrojov a metód pre podporu podnikateľského vzdelávania,
 • príklady dobrej praxe iných škôl ako inšpirácia pre vás,
 • postupy a stratégie Európskej Únie a iných inštitúcií v oblasti podnikateľského vzdelávania,
 • nástroj pre sebahodnotenie učiteľa ako aj nástroj pre kvalitatívne hodnotenie školy v oblasti podnikateľského vzdelávania.

V rámci projektu The Entrepreneurial School sme sa ako konzorcium partnerov rozhodli každoročne udeliť ocenenie pre výnimočnú školu v oblasti podnikateľského vzdelávania - The Entrepreneurial School Award. Pozrite si jednotlivé ročníky a ocenené školy, vrátane škôl zo Slovenska:

 • The Entrepreneurial School Award 2023, Istanbul - Obchodná akadémia, Mládežnícka 5, Sereď
 • The Entrepreneurial School Award 2022, Tallin - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom a Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice
 • The Entrepreneurial School Award 2020, online - Súkromná stredná odborná škola, 29. augusta 4812, Poprad a Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3,  Tisovec
 • The Entrepreneurial School Award 2019, Helsinky - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
 • The Entrepreneurial School Award 2018, Viedeň - Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
 • The Entrepreneurial School Award 2017, Tallin - Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
 • The Entrepreneurial School Award 2016, Riga - Gymnázium, Poštová 9, Košice
 • The Entrepreneurial Schoool Award 2015, Brussel - Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

Zaujal vás tento projekt? Pre viac informácií nás kontaktujte.

Kontakt

Beba Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk