Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Škola podnikania

Škola podnikania (www.theentrepreneurialschool.eu) je jednou z najväčších iniciatív podnikateľského vzdelávania v Európe. Hlavným výstupom Školy podnikania je Virtuálny sprievodca (www.tesguide.eu), ktorý obsahuje viac ako 125 podnikateľských nástrojov a metód. Ide o praktický a užitočný nástroj pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí chcú začleniť podnikateľské vzdelávanie do učebných osnov, naprieč rôznymi predmetmi.

Obsah Virtuálneho sprievodcu
  • databáza nástrojov a metód pre podporu podnikateľského vzdelávania,
  • príklady dobrej praxe iných škôl ako inšpirácia pre vás,
  • postupy a stratégie Európskej Únie a iných inštitúcií v oblasti podnikateľského vzdelávania,
  • nástroj pre sebahodnotenie učiteľa ako aj nástroj pre kvalitatívne hodnotenie školy v oblasti podnikateľského vzdelávania.

Virtuálny sprievodca je voľne prístupná internetová platforma, ktorá je v súčasnosti dostupná už aj v slovenskom jazyku.

Učitelia majú prostredníctvom platformy možnosť podeliť sa o vlastné nástroje a metódy, ktoré využívajú v praxi a stať sa tak súčasťou komunity učiteľov, ktorí chcú neustále obohacovať vyučovací proces o nové, kreatívne metódy podnikateľského vzdelávania. Súčasťou Virtuálneho sprievodcu sú napríklad aj Kreatívne karty.

Budeme radi, ak sa Virtuálny sprievodca stane aktívnou súčasťou vašej práce. Preto neváhajte a zaregistrujete sa na portáli. Tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

V rámci projektu The Entrepreneurial School sme sa ako konzorcium partnerov rozhodli každoročne udeliť ocenenie pre výnimočnú školu v oblasti podnikateľského vzdelávania - The Entrepreneurial School Award. Pozrite si jednotlivé ročníky a ocenené školy, vrátane škôl zo Slovenska:

Zaujal vás tento projekt? Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na nižšie uvedenom kontakte.

Kontakt

Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk