Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Mini Innovation Camp

Pozrite si: Foto Google | Foto FB | Foto Insta | Zúčastnení študenti | PozvánkaProgram | Pravidlá a podmienky súťaže

JA Slovensko v spolupráci s Monsanto Fund pripravilo v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní súťaž Mini Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila v stredu 30. januára 2019 v Košiciach, v čase od 8:45 do 15:00, v priestoroch spoločnosti T-Systems na ulici Moldavská cesta 8. Súťaže sa zúčastnilo 24 študentov stredných škôl.

Víťazi súťaže 

1. miesto

 • Patrik Klajber - SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
 • Zuzana Lukáčová - Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice
 • Ľuboslava Valeková - Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812, Poprad
 • Lea Žolnová - Gymnázium, Poštová 9, Košice

2. miesto

 • Pavlína Hanzová - Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov
 • David Krojer - Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
 • Michal Stratený - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Sandra Szaniszlóová - SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

3. miesto

 • Miriam Magočiová - Gymnázium, Poštová 9, Košice
 • Lucia Slamená - SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
 • Samuel Šlesar - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Bohuš Tažik - Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
O súťaži 

Mini Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v zmiešaných 4-členných tímoch. Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získajú hodnotné ceny. Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tiež tímovú prácu.

Registrácia

Prihlášku mohli školy vypĺňať od pondelka 14. januára 2019 od 7:00 h do stredy 16. januára do 12:00 h. Na súťaž prihlasovala každá škola presne 2 študentov plus 1 náhradníka. Súťaž bola určená študentom stredných škôl z programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu I & II. Na súťaž sme zaradili prvých 24 prihlásených študentov (teda prvých 12 prihlásených škôl - rozhodoval čas obdržania prihlášky). Z kapacitných dôvodov sa súťaže nemohli zúčastniť učitelia. Študenti  mali zabezpečené občerstvenie. Cestovné, príp. iné náklady hradila vysielajúca organizácia. Prihlásení študenti sa museli zúčastniť celej súťaže od jej začiatku až po vyhlásenie výsledkov v zmysle časového harmonogramu.

Pozrite si: Fotogalérie Mini Innovation Camp 2018: Facebook | Google+

Kontakt

Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk