Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Mini Innovation Camp

Prihlasovanie bolo ukončené z dôvodu naplnenia kapacity. Pozrite si zoznam prihlásených študentov.

JA Slovensko v spolupráci s Monsanto Fund pripravilo v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní súťaž Mini Innovation Camp. Súťaž sa uskutoční v stredu 30. januára 2019 v Košiciach, v čase od 8:45 do 15:00, v priestoroch spoločnosti T-Systems na ulici Moldavská cesta 8. Súťaž je určená pre 24 študentov stredných škôl. Účasť v súťaži je bezplatná.

Viac informácií: PozvánkaProgram | Pravidlá a podmienky súťaže

O súťaži 

Mini Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v zmiešaných 4-členných tímoch. Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získajú hodnotné ceny. Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tiež tímovú prácu.

Registrácia

Prihlášku mohli školy vypĺňať od pondelka 14. januára 2019 od 7:00 h do stredy 16. januára do 12:00 h. Prihlasovanie bolo ukončené z dôvodu naplnenia kapacity. Na súťaž prihlasovala každá škola presne 2 študentov plus 1 náhradníka. Súťaž je určená študentom stredných škôl z programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu I & II. Na súťaž sme zaradili prvých 24 prihlásených študentov (teda prvých 12 prihlásených škôl - rozhodoval čas obdržania prihlášky). Z kapacitných dôvodov sa súťaže nemôžu zúčastniť učitelia. Študenti budú mať zabezpečené občerstvenie. Cestovné, príp. iné náklady hradí vysielajúca organizácia. Prihlásení študenti sa musia zúčastniť celej súťaže od jej začiatku až po vyhlásenie výsledkov v zmysle časového harmonogramu.

Pozrite si:

Fotogalérie Mini Innovation Camp 2018: Facebook | Google+

Kontakt

Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk