Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Mini Innovation Camp

JA Slovensko v spolupráci s Bayer Fund a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pripravilo v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní súťaž Mini Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila vo štvrtok 5. marca 2020 v Divadelnej reštaurácii, Divadelná 3, vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnilo 30 študentov stredných škôl. 

 

O súťaži 

Mini Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve v zmiešaných 3-členných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získavajú hodnotné ceny. Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tiež tímovú prácu.

 

Pozrite si fotogalérie :

Mini Innovation Camp 2018: Facebook | Google+

Mini Innovation Camp 2019: Foto Google | Foto FB | Foto Insta 

Mini Innovation Camp 2020: Foto Google | Foto FB | Tlačová správa

 

Kontakt

Róbert Borbély| programový manažér| +421 911 268 884 | borbely@jaslovensko.sk