Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

VÍťazi 2020

 

Umiestnenie Meno a priezvisko Škola
1 Sarah Karašinská OA Tajovského 25, Banská Bystrica
1 Filip Kubica SPŠ elektrotechnická, Bratislava
1 Ivana Urbániková OA Malinovského 1, Brezno
     
2 Dominik Trnka  OA Malinovského 1, Brezno
2 Štefan Ondriska SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
2 Vanda Funtíková Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
     
3 Yarina Varakina SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica
3 Ema Schovancová Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19, Martin
3 David Javor OA Mládežnícka 158/5, Sereď