Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Re-power Camp

program

Pravidlá

zoznam zaradených škôl

 

Re-power Camp je súťaž, ktorej cieľom je stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti študentov.  Študenti pracujú na reálnej výzve v 6-členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou je nájsť  v obmedzenom čase najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Vďaka tejto súťaži si študenti vyskúšajú tímovú prácu, rozvíjajú svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Súťaž im priblíži fungovanie reálneho podnikateľského prostredia. Najlepšie tímy získavajú hodnotné ceny.

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl (všetky typy a ročníky). Realizujeme ju v rámci projektu Re-power your Future, s podporou Unicredit Foundation. Účasť v súťaži je pre školy bezplatná. Je však potrebné, aby škola vyplnila záväznú prihlášku. Prípadne vzniknuté ubytovacie a cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Súťaž sa realizuje v dvoch termínoch:

27. FEBRUÁR 2024

5. MAREC 2024

Kontaktná osoba: Beba Škotková | programová manažérka | +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk