Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Innovation Camp

V spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravujeme v rámci projektu "Skúsenosťou k úspechu" pre žiakov základných a stredných škôl inovatívnu a zážitkovú súťaž Innovation Camp. Aktivita sa realizuje v rámci medzinárodnej kampane Global Money Week (GMW) a záštitu nad podujatím prevzal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Termín a miesto konania súťaže:

19. - 20. marec 2024 (utorok a streda) - od 10:30 hod., Hotel Tenis, Zvolen

 • 1. deň, 19. 3. 2024

- Program od 10:30 hod. do 18:00 hod.

- Registrácia od 9:00 hod.

 • 2. deň, 20. 3. 2024

- Program od 8:00 hod. do max. 17:30 hod.

 

Stručná charakteristika súťaže

Innovation Camp je dvojdňová celodenná súťaž, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získajú hodnotné ceny, diplomy.

Prvý deň absolvujú súťažiaci teambuildingové aktivity a prípravu na riešenie súťažnej výzvy. Druhý deň prebieha samotné riešenie súťažnej výzvy, prezentácia pred porotou a vyhodnotenie. 

Súťaž je bezplatná.

 

Ciele súťaže

Cieľom súťaže je stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti, podporovať rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšajú tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjajú svoje komunikačnéprezentačné zručnosti, sú motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblíži aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

 

 

Súťažné tímy
 • Súťaž je určená pre 80 žiakov z 20-tich škôl.
 • Súťažiť môžu žiaci 8. - 9. ročníka ZŠ a všetkých ročníkov SŠ všetkých typov škôl.
 • Jeden učiteľ prihlasuje do súťaže presne 4 žiakov a 2 náhradníkov. Škola môže do súťaže nominovať len jeden tím. Náhradníci zastupujú riadnych účastníkov v prípade nepredvídateľných okolností (po nahlásení a schválení organizátorom).
 • Žiaci súťažia v zmiešaných 4-členných tímoch, ktoré zostaví organizátor súťaže. 
 • Súťaž bude prebiehať prezenčne dva dni vo Zvolene (Hotel Tenis). 

 

Ako sa prihlásiť

Termín súťaže je 19. - 20. marec 2024. PRIHLASOVANIE JE UZAVRETÉ. Zoznam prihlásených a potvrdených škôl.

Prihlasovací formulár do súťaže bude zverejnený a prístupný od 16. februára do 29. februára 2024 (alebo naplnenia kapacít). 

Do prihlášky je potrebné uvádzať nasledovné údaje o žiakoch: meno a priezvisko, email, mobil, strava (bezmäsitá/mäsitá), ubytovanie.

 

Zmluva o spolupráci v projekte
 • Podmienkou zapojenia školy do súťaže je podpísaná rámcová "Zmluva o spolupráci medzi školou a JA Slovensko". Riadne vyplnenie tejto zmluvy je nevyhnutným kritériom účasti na projekte a realizácii aktivity.
 • Vyplnenú, podpísanú a odskenovanú zmluvu zasiela škola emailom na: dvorovcikova@jaslovensko.sk. Originál zmluvy následne odovzdá účastník (učiteľ) priamo na mieste v rámci aktivity v 2 tlačených vyhotoveniach. 
 • V prípade, že škola má už takúto zmluvu podpísanú z inej aktivity projektu "Skúsenosťou k úspechu" (napríklad z workshopov učiteľov), nezasiela ju opätovne.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Účastníci súťaže musia vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov za každého žiaka a učiteľa danej školy (sken), vrátane náhradníkov, ktorých mená boli uvedené v prihláške do súťaže, samostatne. Zasielajte až po emailovom potvrdení účasti na: dvorovcikova@jaslovensko.sk. 
 
Pravidlá a podmienky súťaže

 

Časový harmonogram súťaže
16. - 29. február 2024 

Prihlasovanie škôl do súťaže.

19. - 20. marec 2024 

(1. deň od 10:30 do 18:00 hod., registrácia od 9:00 hod.|2. deň od 8:00 do 17:30 hod.)

Konanie súťaže. 
 
Sprevádzajúci učitelia
 • Každý tím môže na súťaž sprevádzať vždy jeden učiteľ za príslušnú školu. Účasť učiteľa je na tejto aktivite povinná.
 • Pre zúčastnených pedagógov bude v 2. deň (20. 3. 2024) v čase od 9:00 do 11:00 hod. pripravený bezplatný odborný a interaktívny workshop - Finančná gramotnosť prakticky.

 

Čo majú účastníci súťaže zabezpečené?
 • Žiaci a sprevádzajúci učitelia majú počas celých dvoch dní zabezpečenú stravu a ubytovanie (na 1 noc, dvojlôžkové izby):
 • 1. - deň - obed, večera, drobné občerstvenie počas prestávok, pitný režim  | 2. - deň - raňajky, obed, drobné občerstvenie počas prestávok, pitný režim.
 • V rámci ubytovania je možné využiť aj voľnočasové aktivity (wellness, minigolf, tenis, bowling, fitness, športové ihriská, a i. - podľa podmienok hotela).  
 • Parkovanie je k dispozícii v blízkosti hotela bezplatne.

 

Čo si majú účastníci súťaže priniesť?
 • Žiaci z rovnakej školy si na súťaž prinesú minimálne 2 notebooky s nainštalovaným MS Office (Word a Powerpoint) a podporou WiFi pripojenia.
 • Žiaci sú v priebehu súťaže oblečení slušne/business casual: chlapci - obleky, prípadne slušné nohavice a košele; dievčatá - kostým alebo blúzka a sukňa/nohavice.

 

Cestovné a iné náklady
 • Cestovné náklady a iné náklady hradí vysielajúca organizácia (okrem ubytovania na 1 noc 19. - 20. 3. 2024, stravy a občerstvenia v priebehu konania súťaže) .

 

Aktivita je podporená Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v rámci výzvy „ROZŠÍRENIE OVERENÝCH INOVÁCIÍ DO VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLÁCH“ z dotácie v roku 2023 – zmluva č. 0958/2023/SPZV.

 

Kontaktná osoba

Jana Dvorovčíková| programový manažér | +421 948 933 603 |dvorovcikova@jaslovensko.sk