Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Achiever Quiz

Achiever Quiz bol ukončený. Do kvízu sa zapojilo celkovo 672 respondentov. Z toho 297 žiakov základných a stredných škôl malo správne vyplnené všetky kvízové otázky. Víťazom sa stala Nikola Remiašová, študentka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 80, Nové Mesto nad Váhom. Srdečne gratulujeme!

Achiever Quiz mapoval vnímanie a úroveň základov podnikavosti, ekonomickej, finančnej a digitálnej gramotnosti medzi žiakmi základných a stredných škôl. Priemierná úspešnosť jednotlivých odpovedí bola na úrovni 80%. Zaujalo nás však vnímanie slova Podnikavosť medzi mladými ľuďmi. Väčšina z nich si pod týmto slovom predstaví peniaze, firmu, výrobu a predaj produktov, či ponúkanie služieb.  Už menej študentov si podnikavosť vysvetľuje ako kreativitu a schopnosť mať dobré nápady, či vedieť sa o seba postarať aj po finančnej stránke. Iba malé percento študentov si pod pojmom podnikavosť predstavuje nasledovné:

  • Schopnosť využívať príležitosti a vytvárať z nich hodnoty pre ostatných, či už finančné, kultúrne alebo spoločenské.
  • Nebojácnosť prichádzať s novými nápadmi a myšlienkami, ich implementácia.
  • Nikdy sa nevzdávať, zaujímať sa o okolitý svet. Mať snahu niečo zmeniť.
  • Nastavenie mysle človeka tak, že neustále skúma, čo nové by mohol priniesť svojmu okoliu. Absencia strachu zo skúšania týchto vecí.

Aj tento kvíz nás utvrdil v tom, že je potrebné hovoriť a rozvíjať podnikavosť mladých ľudí, ktorá nie je iba o podnikaní.

Ďakujeme všetkým za zapojenie sa!

Tím JA Slovensko