Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska

program

Partneri

 

Materiály z konferencie:

Slovensko sa dá meniť k lepšiemu. Kľúčom je mladá generácia. Hľadajme a rozvíjajme potenciál mladých ľudí na Slovensku. Odhaľme spolu nástroje, ktoré nám pomôžu rozvíjať silné stránky našich študentov vo vzdelávacom systéme. Inšpirujme sa príkladmi z praxe a pripravujme študentov pre život.

Konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska sa konala 7. - 8. februára 2024 v hoteli Holiday Inn Žilina, v rámci projektu Re-power Your FuturePodujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Konferencia bola určená pre stakeholderov, ktorí považujú neformálne vzdelávanie za hodnotnú súčasť vzdelávacieho systému, konkrétne pre:

  • školy (študentov a učiteľov stredných škôl, všetky typy a ročníky),
  • odborníkov z praxe (firmy, organizácie štátnej a verejnej správy, jednotlivci a i.), ktorí si uvedomujú akútnu potrebu podpory vzdelávania smerom k trendom 21. storočia.

Ciele konferencie:

  • Ponúknuť mladým ľuďom príležitosť získať nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré im pomôžu v ich kariérnom raste a v osobnom rozvoji. Inšpirovať k podnikavosti a inováciám.
  • Vytvárať príležitosti pre mladých ľudí na stretávanie s inými rovesníkmi, odborníkmi z praxe a potenciálnymi mentormi s cieľom budovania užitočných vzťahov.
  • Podporovať rovnosť príležitostí a odstraňovať prekážky, ktoré môžu brániť mladým jednotlivcom v dosahovaní ich cieľov.

 

Kontaktná osoba: Beba Škotková | programová manažérka | +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk