Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Hodnotiace kritériá

pre národné a globálne finále súťaže Social Innovation Relay. Kritériá vám môžu pomôcť už pri samotnej tvorbe prvotného podnikateľského nápadu.

 

Posúdenie prezentácie – 50 % výsledného hodnotenia

Kvalita prezentácie - 40 %

 • Kreatívne a vhodné spracovanie prezentácie.
 • Technické a vizuálne spracovanie prezentácie.
 • Prezentácia kľúčových bodov riešenia.

Prezentačné zručnosti - 40 %

 • Jasná prezentácia bodov obsiahnutých v prezentácií.
 • Schopnosť zdôrazniť jedinečný predajný potenciál nápadu.
 • Dodržanie 5 min časového rozsahu prezentácie.
 • Pripravenosť na diskusiu a otázky poroty.

Tímová práca - 20 %

 • Preukázateľnosť tímovej práce.
 • Preukázateľnosť tímového učenia.
 
Posúdenie biznis modelu canvas – 50 % výsledného hodnotenia

Sociálny dopad - 30 %

 • Existuje súdržnosť medzi prezentáciou a odovzdanou dokumentáciou.
 • Študenti prezentujú rozvinutú a logicky usporiadanú inováciu.
 • Vplyv sociálnej inovácie je dobre prezentovaný.
 • Poslanie nápadu súvisí s identifikovanou sociálnou výzvou.
 • Nápad má biznis potenciál.

Inovácie a kreativita - 35 %

 • Nápad je inovatívny a kreatívny.
 • Nápad je jedinečný.
 • Nápad má podnikateľský rozmer.

Využitie technológií - 15 %

 • Technológie hrajú svoju rolu pri implementácii nápadu.
 • Študenti poskytujú príklady technológií, ktoré sú v nápade obsiahnuté.
 • Technológie sú použité inovatívne a prinášajú sociálnej inovácii pridanú hodnotu.

Marketing, realizovateľnosť, škálovateľnosť - 20 %

 • Nápad je realizovateľný lokálne aj medzinárodne.
 • Nápad môže byť replikovaný vo väčšom rozsahu.
 • Z implementácie nápadu môžu mať benefit aj iné komunity.
 • Je jasne definovaná cieľová skupina, pre ktorú je inovácia určená.

 *JA Slovensko si vyhradzuje právo na úpravu kritérií