Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

TOP 10 tímov 2023

TOP 10 tímov postupujúcich do online národného finále súťaže v projekte Social Innovation Relay 4. mája 2023

(Tímy sú zoradené abecedne)

Názov tímu Škola  Ulica Mesto Meno učiteľa
Automat pre ľudí bez domova Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Dagmar Stančíková
COFFEE PUNCH š.f. Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Dana Hradileková
Fluf Gymnázium Poštová 9 Poštová 9 Košice Eva Wolfová
Kapsula Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Danica Tokarčíková
Katka&Amy Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 20 Prešov Zuzana Mackovjaková
LadyMat Obchodná akadémia Nám. hrdinov 7 Šurany Sylvia Suchanová
MOODBOOST š.f. Gymnázium Andreja Sládkoviča M.R.Štefánika 8 Krupina Ing.Mária Šumichrastová
ORCHIDEA Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Ing. Dagmar Stančíková
Termos SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky Henrieta Takácsová
Waste isnt waste Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš Veronika Hrnčiarová