Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Okrúhle stoly

Pre pedagogických a odborných zamestnancov a ostatných aktérov vo vzdelávaní, sme v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce, pripravili aktivitu - Okrúhle stoly. 

 

V rámci aktivity sú pre účastníkov pripravené praktické workshopy, ukážky vybraných aktivít hlavných tém projektu (Finančná gramotnosť, Podnikavosť, Zamestnateľnosť a Ekonomická gramotnosť) a prezentáciu výsledkov projektu. Okrúhle stoly realizujeme v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym krajom. 

Cieľom je zdieľanie skúseností a dobrých príkladov z praxe a informovanie o možnostiach rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj žiakov v uvedených témach.

 

Prihláška 

 

Dátum a miesto konania
  • 24. apríl 2023 | Centrum voľného času – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica
    • Venovali sme sa  témam finančná gramotnosť a podnikavosť.
  • 11. máj 2023 | Malý Berlín, Štefánikova 94/4, Trnava
    • Venovať sa budeme témam ekonomická gramotnosť a zamestnateľnosť.

 

Čas konania

Aktivita sa uskutoční v čase od 09:00 do 14:00. Registrácia účastníkov bude prebiehať na mieste konania od 08:30 do 09:00.

 

Časový harmonogram | Trnava

08:30 – 09:00 | Registrácia
09:00 – 09:30 | Otvorenie a oboznámenie s projektom
09:30 – 10:30 | Rozvoj ekonomickej gramotnosti – workshop
10:30 – 11:00 | Prestávka
11:00 – 12:00 | Trendy v zamestnateľnosti - odborná prednáška
12:00 – 13:00 | Rozvoj zamestnateľnosti - workshop
13:00 – 13:30 | Networking a záver

 

Pozvánka

 

Ak máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vyplniť záväznú prihlášku. Prihlášku pre Trnavu môžete vyplniť do 9. mája 2023 (vrátane). V prípade naplnenia maximálnej kapacity, bude prihlasovanie zastavené.

 

Účasť na aktivite je bezplatná. Organizátor zabezpečuje drobné občerstvenie. Ubytovanie, cestovné, ani iné náklady účastníkom organizátor nehradí.

 

V prípade otázok ohľadne podujatia, kontaktujte programového manažéra Petra Uhrina - uhrin@jaslovensko.sk.