Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Okrúhle stoly

Pre pedagogických a odborných zamestnancov a ostatných aktérov vo vzdelávaní, sme v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce, pripravili aktivitu - Okrúhle stoly. 

 

V rámci aktivity sú pre účastníkov pripravené praktické workshopy, ukážky vybraných aktivít hlavných tém projektu (Finančná gramotnosť, Podnikavosť, Zamestnateľnosť a Ekonomická gramotnosť) a prezentáciu výsledkov projektu. Okrúhle stoly realizujeme v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym krajom. 

Cieľom je zdieľanie skúseností a dobrých príkladov z praxe a informovanie o možnostiach rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj žiakov v uvedených témach.

 

Dátum a miesto konania
  • 24. apríl 2023 | Centrum voľného času – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica
    • Venovali sme sa  témam finančná gramotnosť a podnikavosť.
  • 11. máj 2023 | Malý Berlín, Štefánikova 94/4, Trnava
    • Venovali sme sa témam ekonomická gramotnosť a zamestnateľnosť.