Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Europe a UNICEF sú partnermi na podporu mladých ukrajinských utečencov

24. októbra 2022 – UNICEF (United Nations Children’s Fund) a Junior Achievement sa dohodli na úzkej spolupráci a partnerstve pri pomoci pre ukrajinských žiakov a študentov žijúcich v SR.

Spoločný európsky projekt UPLIFT Youth je zacielený na mladých a dospievajúcich ľudí z Ukrajiny, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy kvôli vojne a odišli do iných európskych krajín. Jeho cieľom je vybaviť jednu z najzraniteľnejších častí populácie potrebnými znalosťami a schopnosťami, ktoré vedú k finančnej gramotnosti, osvojení si základov podnikania a príprave na vstup na trh práce. 

Kvôli integrácii a vzájomnému poznaniu sa budú projektu zúčastňovať aj žiaci a študenti zo Slovenska. Všetci účastníci tak dostanú rovnakú šancu v príprave na budúce životné zmeny, a to v rámci vzdelávacieho princípu „learning to earning“.

Projektu sa zúčastňuje 11 krajín: Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko. Po stránke know-how získavajú tieto štáty silnú podporu od Junior Achievement v Grécku a Taliansku, kde majú dlhodobé skúsenosti s aktivitami pre utečencov. Do projektu je úzko zapojená aj ukrajinská pobočka JA.

Účinnou kombináciou odbornosti a skúseností chcú organizácie Junior Achievement a UNICEF posilniť u mladých ľudí finančnú gramotnosť, pripraviť ich na pracovné povinnosti a podnikanie, a tým zvýšiť ich šance a možnosti pre ich budúce zamestnanie. Vzdelávací projekt UPLIFT ich má vybaviť príslušnými znalosťami a zručnosťami, ktoré im pomôžu nájsť a udržať si zaujímavú prácu, alebo začať úspešne podnikať.

Nina Ferencic z UNICEF, oblastná vedúca rozvoja s pre Európu povedala : „V minulosti sme s organizáciou Junior Achievement úspešne spolupracovali a sme preto veľmi potešení, že môžeme spoločnými silami realizovať aj tento dôležitý celoeurópsky projekt. So zapojením miestnych vzdelávacích inštitúcií a mladých ľudí v ďalších krajinách chceme touto aktivitou podporiť ľudské hodnoty, rešpekt a solidaritu medzi ľuďmi.

Salvatore Nigro, riaditeľ Junior Achievement Europe, dodal : „Mimoriadna doba vyžaduje mimoriadne riešenia: sme vďační UNICEF za to, že dôveruje sile vzdelávacích schopností našej organizácie. Spoločne prinášame desiatky rokov skúseností a expertné znalosti, ktoré chceme odovzdať deťom a mládeži naprieč Európou, aby sme posilnili naše spoločné európske hodnoty.“

Projekt UPLIFT UNICEF bude v Slovenskej republike realizovaný od októbra 2022 do decembra 2023. Zúčastniť sa ho budú môcť deti a dospievajúca mládež z Ukrajiny a SR. Tento projekt má ambíciu sa následne rozšíriť aj do ostatných európskych krajín.