Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp

pre slovenských a ukrajinských žiakov  

Celodenná súťaž Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne schopnosti a podporuje inovatívne myslenie. Študenti pracovali na reálnej výzve v tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému, spracovať ho a prezentovať pred odbornou porotouNajlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny.

Víťazi:
1. miesto - tím č. 6 Viktoriya Prysyazhnyuk - Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Melánia Šírová - Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Dominika Štefeková - Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Iryna Teslyk - Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
2. miesto - tím č. 1 Adam Hupka - Lýceum C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava
Marian Poliaček - Lýceum C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava
Mariia Yasnychenko - Lýceum C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava
Anastasia Zhydyk - Lýceum C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava
3. miesto - tím č. 20 Kseniia Kushniruk - Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín
Richard Berith - Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín
Terézia Kelemenová - Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín
Yelyzaveta Miroshnychenko - Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín

Vďaka tejto súťaži si študenti mohli zdokonaliť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – odborníkmi z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.

Súťaž bola určená pre študentov stredných škôl (bez vekového obmedzenia). 

Kontakt:

Daša Luknárová, programová manažérka | 0903 240 800 | luknarova@jaslovensko.sk