Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp

pre slovenských a ukrajinských žiakov  

Celodenná súťaž Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne schopnosti a podporuje inovatívne myslenie. Študenti pracujú na reálnej výzve v tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na danú tému, spracovať ho a prezentovať pred odbornou porotouNajlepšie 3 tímy získavajú hodnotné ceny.

 

Vďaka tejto súťaži si študenti môžu zdokonaliť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – odborníkmi z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.

 

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl (bez vekového obmedzenia). Nie je podmienkou, aby boli študenti zapojení do programov JA Slovensko.

Súťažiť budú 4-členné tímy, pričom podmienkou je, aby polovica tímu bola tvorená ukrajinskými študentami (2 osoby) a druhá polovica slovenskými. Ukrajinskí študenti musia ovládať základy slovenského jazyka. Za školu sa môžu zúčastniť maximálne 3 tímy.  

 

  • Súťaž sa uskutoční v stredu 17. mája 2023 v Bratislave - Hotel Color
  • Časové trvanie súťaže: od 8:00 do 18:00h. 
  • Účasť v súťaži je pre študentov bezplatná.
  • Prípadné vzniknuté ubytovacie a cestovné náklady študentov hradí vysielajúca organizácia.

 

Prihlasovanie bude spustené od stredy 12. apríla 2023 od 9:00 do 15. mája 2023 (vrátane). V prípade naplnenia kapacity bude registrácia zastavená.
Prihlasovací formulár nájdete na tejto stránke.

Kontakt:

Daša Luknárová, programová manažérka | 0903 240 800 | luknarova@jaslovensko.sk