Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Innovation Camp

Pre študentov stredných škôl sme pripravili celodennú súťaž SK – UA Innovation Camp zameranú na ukrajinských študentov a ich slovenských kamarátov.

Súťaž sa uskutoční 28. novembra 2023 v Košiciach v hoteli Yasmin. Časové trvanie súťaže: od 08:30 do 18:00 h. Registrácia účastníkov sa začína od 07:30 h.

Stručná charakteristika súťaže

Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne schopnosti a podporuje inovatívne myslenie. Študenti pracujú na reálnej výzve v tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na danú tému, spracovať ho a prezentovať pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získavajú hodnotné ceny.

Ciele súťaže

Vďaka tejto súťaži si študenti môžu zdokonaliť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – odborníkmi z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.

Súťažné tímy

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl (bez vekového obmedzenia). Nie je podmienkou, aby boli študenti zapojení do programov JA Slovensko.

Do súťaže sa bude možné prihlasovať po dvojiciach, pričom podmienkou je, aby polovica tímu bola tvorená ukrajinským študentom (1 osoba).

Druhá polovica tímu môže byť tvorená slovenským alebo ukrajinským študentom. Ukrajinský študent sa môže do súťaže prihlásiť aj sám, ako jednotlivec.

Súťažiť budú 6-členné tímy.

Ukrajinskí študenti musia ovládať základy slovenského jazyka. Počet prihlásených tímov za jednu školu nie je obmedzený.

Účasť v súťaži je pre študentov bezplatná. Prípadné vzniknuté ubytovacie a cestovné náklady študentov hradí vysielajúca organizácia.

Ako sa prihlásiť

Prihlásiť sa bude možné prostredníctvom prihlasovacieho formuláru na tomto mieste v termíne od 6.11.2023 do 19.11.2023.