Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Innovation Camp

SK-UA INNOVATION CAMP, Košice:

AKO MLADÝCH POVZBUDIŤ K AKTIVITE

 

Bratislava 30. november 2023 – Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko zorganizovala v Košiciach ďalšie zo série podujatí INNOVATION CAMP, ktoré bolo tentoraz zamerané aj na žiakov a študentov z Ukrajiny. Na súťaži, ktorú podporil UNICEF Europe & Central Asia, sa zúčastnilo viac ako 100 stredoškolákov, ktorí prezentovali 17 inovatívnych nápadov na zlepšenie zapojenia mladých ľudí do verejného diania a pozitívne ovplyvňovanie svojich komunít.

 

Úlohou pre súťažiacich bolo počas celodenného programu navrhnúť, ako by sa mohli mladí ľudia viac zapájať do verejného diania, pozitívne ovplyvňovať svoju komunitu a prispievať tak k zlepšeniu života v spoločnosti a k rozvoju vlastných zručností. Podľa údajov Štatistického úradu až 32 % z celkovej populácie Slovenska tvoria mladí ľudia do 30 rokov. „Sme hrdí na to, ako títo mladí inovátori pristúpili k riešeniu sociálnych problémov a snažili sa premýšľať o spôsoboch, ktorými vedia zrealizovať pozitívne zmeny vo svojom okolí,“ vyjadril svoju spokojnosť s prácou študentov zástupca riaditeľky JA Slovensko Róbert Borbély a dodal: „INNOVATION CAMP poskytuje mladým ľuďom nielen platformu na prezentáciu ich nápadov, ale ich tiež učí dôležitým životným zručnostiam, ako je tímová práca a verejné vystupovanie.“

Podujatie sa nieslo v duchu kreativity a inovácií, o čom najlepšie vypovedajú víťazné projekty. Prvé miesto získal nápad Neformálneho vzdelávania, ktorý predstavil tím zložený zo študentov Olha Bukhun a Martina Reisová zo Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach, Denis Rosinský a Kyrylo Shtyl zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach a Boris Čabák a Oleh Chuiko zo Strednej odbornej školy technickej v Košiciach. Ich inovatívny projekt rozvíja koncept neformálneho vzdelávania v klubovni, ktorá by nahradila jeden vyučovací deň v týždni. Porota ocenila výbornú prezentáciu celého tímu, ale predovšetkým inovatívny nápad na zmenu stereotypu žiakov a kreatívne spracovanie školského týždňa.

Druhé miesto získal tím v zložení Galina Lara Čibenková a Zakhar Prorochenko z Obchodnej akadémie v Žiline, Ksenia Fizer zo Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu v Svite, Nina Idesová zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, Vladyslav Chubatyi a Samuel Skladaný zo Strednej odbornej školy technickej v Košiciach. Prišli s nápadom podporiť finančnú gramotnosť a umožniť mladým ľuďom otestovať si svoje znalosti v praxi formou „Exkurzie do života“.

Na treťom mieste sa umiestnil tím zložený zo študentov Antonina Konyk a Sofia Kovaľová z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, Anatolii Hrabovan a Martin Kozel zo Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach, Serhii Malkov zo Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach a Tatiana Tὄrὄková z Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach. Porota u nich ocenila pútavú prezentáciu, uskutočniteľnosť nápadu na podporu začínajúcich mladých podnikateľov či inovátorov. Myšlienka, že rozvoj podnikateľských zručností môže viesť k vyššej angažovanosti cez získané kompetencie, je podľa poroty aktuálna a relevantná.

Aktivita sa realizovala v rámci medzinárodného projektu UPLIFT v spolupráci s organizáciou UNICEF a ďalšími partnermi. Projekt sa zameriava na pomoc a podporu vzdelávania mladých ľudí z Ukrajiny. Vďaka nemu tak môžu rozvíjať svoje znalosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, základov podnikania a ekonómie, v mäkkých zručnostiach a v príprave na vstup na trh práce na Slovensku. Medzi hlavné projektové aktivity patria: rôzne workshopy, jazykové kurzy, vzdelávacie materiály, súťaže, prednášky a zážitkové podujatia. Mnohé vzdelávacie aktivity sú realizované v kombinácii aj so slovenskými žiakmi. Podporujeme tak ich integráciu a zvýšenie rovnosti príležitostí.

 

 

Viac o projekte UPLIFT | Výsledky súťaže | Fotogaléria (FB)

SK-UA Innovation Camp na STARTIT UP

 

Junior Achievement Slovensko

Junior Achievement (JA) Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 31 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. V školskom roku 2022/23 malo skúsenosť s naším zážitkovým vzdelávaním takmer 35 tisíc žiakov, necelá tisícka učiteľov a 820 škôl a za celú dobu pôsobenia organizácie majú naše programy viac ako 470 tisíc absolventov. Sme súčasťou celosvetovej siete 115 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 41 európskych krajín JA Europe. Globálna organizácia JA Worldwide je už po druhýkrát nominovaná na Nobelovu cenu za mier, a to aj v roku 2023. Zároveň je už štvrtý rok po sebe v prvej desiatke najvýznamnejších mimovládnych organizácií vo svete. Viac informácií nájdete na www.jaslovensko.sk.

 

 

VÝSLEDKY: 

V súťaži SK - UA Innovation Camp, 28. novembra 2023 v Košiciach, zvíťazili tieto tímy:

 

1. miesto

 
Tím Meno žiaka Škola
8 Olha Bukhun Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1
8 Martina Reisová Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1
8 Denis Rosinský Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4
8 Kyrylo Shtyl Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4
8 Boris Čabák Košice, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23
8 Oleh Chuiko Košice, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23
     
 

2. miesto

 
Tím Meno žiaka Škola
13 Galina Lara Čibenková Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32
13 Zakhar Prorochenko Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32
13 Ksenia Fizer Svit, Stredná odborná škola polytechnická J.A. Baťu, Štefánikova 39
13 Nina Idesová Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1
13 Vladyslav Chubatyi Košice, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23
13 Samuel Skladaný Košice, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23
     
 

3. miesto

 
Tím Meno žiaka Škola
14 Antonina Konyk Košice, Gymnázium, Poštová 9
14 Sofia Kovaľová Košice, Gymnázium, Poštová 9
14 Anatolii Hrabovan Košice, SOš automobilová, Moldavská cesta 2
14 Martin Kozel Košice, SOš automobilová, Moldavská cesta 2
14 Serhii Malkov Košice, Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1
14 Tatiana Tὄrὄková Košice, Gymnázium, Trebišovská 12

 

Stručná charakteristika súťaže

Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne schopnosti a podporuje inovatívne myslenie. Žiaci pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na danú tému, spracovať ho a prezentovať pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získavajú hodnotné ceny.

 

Ciele súťaže

Vďaka tejto súťaži si žiaci môžu zdokonaliť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – odborníkmi z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.

 

Súťažné tímy

  • Súťaž je určená pre všetkých žiakov stredných škôl (bez vekového obmedzenia) a pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl - podmienkou je dosiahnutý vek 14 rokov. 
  • Nie je podmienkou, aby boli študenti zapojení do programov JA Slovensko.
  • Do súťaže prihlasuje žiakov ich učiteľ. Učiteľ prihlasuje do súťaže dvojicu žiakov. Podmienkou je, aby túto dvojicu tvorili 1 ukrajinský a 1 slovenský žiak. Žiaci z Ukrajiny sa musia vedieť dorozumieť po slovensky.
  • Súťažiť budú 6-členné tímy. Celý tím tak budú tvoriť 3 dvojice. Prihlásená dvojica (ukrajinský a slovenský žiak) nebude rozdeľovaná. 
  • Počet prihlásených tímov za jednu školu nie je obmedzený.
  • Účasť v súťaži je pre študentov bezplatná. Prípadné vzniknuté ubytovacie a cestovné náklady študentov hradí vysielajúca organizácia.

 

SK – UA INNOVATION CAMP, Bratislava

 

17. mája 2023 sme organizovali INNOVATION CAMP pre slovenských a ukrajinských študentov. Camp sa konal v hoteli Color v Bratislave. Eventu sa zúčastnilo 38 slovenských a 38 ukrajinských študentov.

Študenti pracovali v 19 kreatívnych tímoch a riešili výzvu na tému: Ako by ste uľahčili integráciu ukrajinských študentov na Slovensku?

Výsledkom boli zaujímavé projekty a návrhy. Odborná porota v zložení 2 ukrajinských a 1 slovenskej odborníčky z praxe určila 3 víťazné tímy. Tím, ktorý sa umiestnil na prvom mieste dostal pozvanie na 2- dňovú študentskú konferenciu v Poprade.