Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Workshopy

Zrealizovali sme: 

 

Workshop finančnej gramotnosti na ZŠ Kalinčiakova v Bratislave

 

5. decembra 2023 sme organizovali Workshop finančnej gramotnosti pre ukrajinských žiakov na druhom stupni v 

ZŠ Kalinčiakova v Bratislave.

Cieľom bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov, osvojiť si základné pojmy z tejto oblasti, naučiť sa efektívne hospodáriť

s financiami, zoznámiť sa s finančným systémom a s našou menou.

Lektormi boli Peter Kalčevský a Róbert Borbély z organizácie Junior Achievement Slovakia.

Aktivita bola realizovaná v rámci medzinárodného projektu UPLIFT spolupráci s organizáciou UNICEF. 

 

 

 

Workshop Communication skills

Interaktívny workshop s množstvom praktických aktivít na uvedomenie si kvality aktívneho počúvania.

 

 

 

Workshop na Ukrajinskej škole v evakuácii

Dvaja stredoškolskí študenti Ela a Adam navštívili pod hlavičkou JA Slovensko svojich rovesníkov na Ukrajinskej škole v evakuácii v Bratislave.

Prezentovali študentom možnosti štúdia na Slovensku, možnosti ako užitočne využiť voľný čas, ktoré miesta v Bratislave navštíviť a kde sa zoznámiť so slovenskými rovesníkmi. Aktivita sa uskutočnila 10. novembra 2023. 

 

 

Workshop Zapojenie sa mladých do života spoločnosti

Workshopu sa zúčastnilo 19 mladých ľudí. Téma bola veľmi zaujímavá a aktuálna. 

 

 

Workshop s Jeannice Fairrer Samani

Interaktívny workshop pre mládež so skvelou spíkerkou a mentorkou Jeannice Fairrer Samani,

CEO konzultačnej spoločnosti Fairrer Samani Group, San Francisco

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop bol realizovaný v rámci spoločného projektu JA Slovensko, UNICEF Slovensko a DofE Slovensko.