Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Rozvoj ekonomickej gramotnosti

Vzdelávanie je užitočné pre stredoškolských učiteľov ekonomických predmetov, prípadne učiteľov občianskej náuky, ktorí v 9. ročníku učia aj ekonómiu.

Vďaka tomuto vzdelávaniu máte jedinečnú príležitosť získať:
- praktické a zážitkové vzdelávanie, - vzdelávacie a metodické materiály, - konkrétne aktivity, ktoré budete môcť využívať na hodinách so žiakmi.

Vzdelávanie bude realizované prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín.

 

Vzdelávanie pre učiteľov

Košice 

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 3. 10. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 4. 10. 2022 8:00 - 14:30 | streda 5. 10. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

Levice

Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  streda 6. 7. 2022 8:00 - 14:30 | štvrtok 7. 7. 2022 8:00 - 14:30 | piatok 8. 7. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

Námestovo 

SOŠ podnikania a služiebHattalova 968/33, Námestovo. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 6. 6. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 7. 6. 2022 8:00 - 14:30 | streda 8. 6. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená, ale je možné si ju objednať individuálne v deň školenia.

Fotogaléria
 

Stručný obsah vzdelávania:

 • čo je ekonómia – úvod do ekonómie a vzácnosť, ekonomické rozhodovanie
 • dopyt, ponuka, trhová rovnováha
 • posuny kriviek dopytu a ponuky
 • interakcie trhov
 • podnikateľské rozhodovanie – podnikateľský plán a stanovovanie cieľov
 • rozhodovanie a finančná analýza prostredníctvom trhovej simulácie

Podmienky:

 • Účastník môže mať trvalý pobyt v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
 • Škola/organizácia (zamestnávateľ účastníka) môže mať sídlo v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
 • Cieľovou skupinou projektu sú: pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o pedagógov škôl, výchovných poradcov, asistentov učiteľa a pod.

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom.

 

Čo o vzdelávaní povedali učitelia:
 • Všetko perfektne vysvetlené a zároveň vyskúšané hravou formou – cez vlastné skúsenosti z aktivít. Dozvedela som sa, ako učiť – viesť hodiny ekonómie zaujímavejšou formou a hlavne pochopiteľnejšou pre žiakov.
 • Výborná organizácia + príjemná atmosféra + pripravené metodické materiály + kvalitné lektorky + efektívne využitie času.
 • Splnilo až nad moje očakávania. Nové poznatky, hry, „neopozerané“ aktivity, samé nové hry pre žiakov – užitočné veľmi pre stredné školy. Výborne časovo-obsahovo „vyšperkované“ do detailov.
 • Výborné vysvetlenie konkrétnych tém, praktické pomôcky v podobe študijných materiálov. Užitočne využitý celý čas školenia, zrozumiteľné vysvetlenie tém.
 • Školenie mi priblížilo spôsoby výučby tém Ponuka, Dopyt a Investovanie s praktickými úlohami a mnoho iného, čo sa dá na vyučovaní využiť. Získal som zručnosti a skúsenosti ako sa dá vyučovať ekonomika. Využijem takmer všetky metodiky, ktoré sme v rámci školenia precvičovali a využívali. Všetky metodiky boli jasne vysvetlené a názorne precvičené.
 • Veľa inšpiratívnych cvičení – aktivít. Perfektná organizácia. Super ľudia. Páčilo sa mi, že každá aktivita bola zrealizovaná a potom k tomu boli materiály na  založenie (tie určite využijem na svojich hodinách – už sa teším).

 

Vzdelávanie pre žiakov

Po absolvovaní vzdelávania budú študenti viac zorientovaní v téme ekonomickej gramotnosti. Venovať sa budeme vzácnosti a ekonomickému rozhodovaniu. Prostredníctvom interaktívnych aktivít zvládnu dopyt, ponuku a trhovú rovnováhu. Zoznámia sa s posunmi kriviek dopytu a ponuky a interakciami trhov.

Prostredníctvom trhovej simulácie budú riadiť svoju firmu, zvládnu základy finančnej analýzy, vyskúšajú si tvorbu podnikateľského plánu a svoje prezentačné zručnosti zlepšia pri prezentovaní finančných výsledkov svojej firmy.

 

Levice

Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 26. 9. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 27. 9. 2022 8:00 - 14:30 | streda 28. 9. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

Sereď

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 12. 9. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 13. 9. 2022 8:00 - 14:30 | streda 14. 9. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

Námestovo

SOŠ podnikania a služiebHattalova 968/33, Námestovo. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  streda 20. 6. 2022 8:00 - 14:30 | štvrtok 21. 6. 2022 8:00 - 14:30 | piatok 22. 6. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

Čo o vzdelávaní povedali žiaci:
 • Čakala som to nudné a veľmi teoretické, veľmi ma prekvapilo ako hravo ste to vymysleli. Páčil sa mi štýl vysvetľovania. Myslím, že budúci rok pri študentskej firmy a na ekonomike budeme trochu múdrejší.
 • Konečne som pochopila, čo znamená dopyt a ponuka – po 3 rokoch. Všetko, čo som nevedela, som pochopila konečne, pochopila som podstatu vecí. Nič by som nemenila, všetko bola topka.
 • Naučili ste nás to takou formou, ktorá nás zároveň aj bavila ale tak isto aj veľa naučila. Hlavne o tom, ako funguje dopyt a ponuka, ale tiež, že nie je ľahké fungovať na trhu. Taktiež spolupracovať v tíme s ľuďmi, s ktorými sme predtým nefungovali spoločne. Predniesli ste nám to tak, aby sme to všetci pochopili.
 • Očakávala som, že sa budeme len učiť a bude to nudné, ale opak bol pravdou. Zábavná forma výuky mi vyhovovala oveľa viac ako obyčajné vyučovanie na škole. Páčilo sa mi pracovanie v skupinách. Všetko bolo zreteľne a dostatočne vysvetlené a prepracované.
 • Toto školenie mi prinieslo nový pohľad na ekonomickú gramotnosť, ekonomika sa dá učiť rôznymi spôsobmi, hravá forma mi opäť objasnila staré už zabudnuté poznatky z 1. ročníka. Určite využijem tie grafy v budúcnosti, a aj to ako máme prednášať svoje prezentácie a hlavne ako máme reagovať a prezentovať samého seba. Obidve lektorky boli veľmi milé a hlavne sa im dalo rozumieť.

 

Materiál na stiahnutie

 

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Grétku Balátovú na balatova@jaslovensko.sk | 0948 243 004.

Vzdelávanie je súčasťou projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).