Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Rozvoj podnikavosti

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom, ktorí majú záujem sa dozvedieť viac o rozvoji podnikavosti a praktických aktivitách pre žiakov.

Vďaka tomuto vzdelávaniu máte jedinečnú príležitosť získať:

- praktické a zážitkové vzdelávanie,
- konkrétne aktivity, ktoré budete môcť využívať na hodinách so žiakmi.

Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín.

 

Vzdelávanie pre učiteľov

Rimavská Sobota

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: utorok 30. 8. 2022 8:00 - 16:30 | streda 31. 8. 2022 8:00 - 16:30. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.


 

Rimavská Sobota

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: štvrtok 25. 8. 2022 8:00 - 16:30 | piatok 26. 8. 2022 8:00 - 16:30. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

 

Košice

Hotelová akadémia, Južná trieda 10. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: pondelok 6. 6. 2022 8:00 - 16:30 | utorok 7. 6. 2022 8:00 - 16:30. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria
 

Stručný obsah vzdelávania:

  • Podstata podnikavosti – význam, uchopenie, úspešné príbehy podnikateľov.
  • Rozvoj kreativity – metódy, aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, nápadov.
  • Možnosť tvorby vlastného podnikateľského nápadu, SWOT analýza, business model canvas, SMART ciele.
  • Komunikačné zručnosti – rozvoj soft skills, diskusia, prejav.
  • Spolupráca v tíme – aktivity, modelové situácie.
  • Kritické myslenie.

Podmienky:

  • Účastník môže mať trvalý pobyt v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
  • Škola/organizácia (zamestnávateľ účastníka) môže mať sídlo v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
  • Cieľovou skupinou projektu sú: pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o pedagógov škôl, výchovných poradcov, asistentov učiteľa a pod.

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom. 

 

Vzdelávanie pre žiakov

Levice

Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: pondelok 21. 11. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 22. 11. 2022 8:00 - 14:30 | streda 23. 11. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

 

Rimavská Sobota

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: streda 9. 11. 2022 8:00 - 14:30 | štvrtok 10. 11. 2022 8:00 - 14:30 | piatok 11. 11. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

 

Košice

Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: pondelok 3. 10. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 4. 10. 2022 8:00 - 14:30 | streda 5. 10. 2022 8:00 - 14:30. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Petra Uhrina na uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305.

Vzdelávanie je súčasťou projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).