Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Rozvoj podnikavosti

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom, ktorí majú záujem sa dozvedieť viac o rozvoji podnikavosti a praktických aktivitách pre žiakov.

Vďaka tomuto vzdelávaniu máte jedinečnú príležitosť získať:

- praktické a zážitkové vzdelávanie,
- konkrétne aktivity, ktoré budete môcť využívať na hodinách so žiakmi.

Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín.

 

Vzdelávanie pre učiteľov

Rimavská Sobota

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: utorok 30. 8. 2022 8:00 - 16:30 | streda 31. 8. 2022 8:00 - 16:30. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.


 

Rimavská Sobota

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: štvrtok 25. 8. 2022 8:00 - 16:30 | piatok 26. 8. 2022 8:00 - 16:30. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

 

Košice

Hotelová akadémia, Južná trieda 10. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: pondelok 6. 6. 2022 8:00 - 16:30 | utorok 7. 6. 2022 8:00 - 16:30. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria
 

Stručný obsah vzdelávania:

 • Podstata podnikavosti – význam, uchopenie, úspešné príbehy podnikateľov.
 • Rozvoj kreativity – metódy, aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, nápadov.
 • Možnosť tvorby vlastného podnikateľského nápadu, SWOT analýza, business model canvas, SMART ciele.
 • Komunikačné zručnosti – rozvoj soft skills, diskusia, prejav.
 • Spolupráca v tíme – aktivity, modelové situácie.
 • Kritické myslenie.

Podmienky:

 • Účastník môže mať trvalý pobyt v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
 • Škola/organizácia (zamestnávateľ účastníka) môže mať sídlo v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
 • Cieľovou skupinou projektu sú: pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o pedagógov škôl, výchovných poradcov, asistentov učiteľa a pod.

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom. 

 

Čo o vzdelávaní povedali účastníci:
 • Veľmi dobre nastavený program, zaujímavé aktivity a skvelý prístup školiteľov.
 • Získal som inšpiráciu na realizáciu vyučovacieho procesu zážitkovou formou, pretože toto vzdelávanie zážitkom naozaj bolo. 
 • Sprostredkovanie poznatkov bolo realizované jednoduchou formou, hravou formou, ktoré bolo ľahko premeniteľné do praktických cvičení.
 • Celé vzdelávanie bolo podnetné a prinútilo ma zamyslieť sa nad priebehom vyučovania. Využijem aktivity na tímovú prácu a spoluprácu.
 • Veľmi oceňujem málo teoretických poznatkov (mám na mysli monológ z Vašej strany), veľa aktivít. Všetko sme si mohli vyskúšať v praxi.
 • Viac takýchto školení pre náš kolektív. Rozšíriť toto školenie na viac dní (3-4).
 • Takéto školenie môžeme realizovať a zúčastňovať sa ich každý rok. Ďakujem za príjemne strávený pracovný čas.

 

Vzdelávanie pre žiakov

Levice

Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: pondelok 21. 11. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 22. 11. 2022 8:00 - 14:30 | streda 23. 11. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

 

Rimavská Sobota

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: streda 9. 11. 2022 8:00 - 14:30 | štvrtok 10. 11. 2022 8:00 - 14:30 | piatok 11. 11. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

 

Košice

Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: pondelok 3. 10. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 4. 10. 2022 8:00 - 14:30 | streda 5. 10. 2022 8:00 - 14:30. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

 

Čo o vzdelávaní povedali žiaci:
 • Som vďačná skúsenosť, ktorú som získala prácou v skupinách s novými výzvami Mala som možnosť vidieť úplne iný spôsob učenia sa nových vecí.
 • Všetko bolo originálne vysvetlené aj v praktických príkladoch. Táto výučba ma veľmi zaujala a rada by som bola, keby to takto fungovalo aj v našom školstve.
 • Zmeniť? Jedine, aby sme mávali viac takýchto workshopov. Budem veľmi rada ak budem mať ešte veľa takýchto skvelých skúseností. A workshop by mohol trvať aspoň týždeň.
 • Som veľmi spokojný so školením. Nevidím žiadne chyby. Veľmi sa mi páčil spôsob výučby školiteľa. Je zábavný aj múdry. Nebolo to nijaké nudné a veľmi som si tieto 3 dni užil.
 • Nebolo to obyčajné a ani nudné. Trochu som očakávala, že sa budem nudiť, ale práve naopak veľa som sa naučila aj zabavila.
 • Úprimne, ja som veľmi spokojná. Jediné čo by som zmenila by bolo, aby to trvalo dlhšie ako 3 dni.
 • Toto školenie som si veľmi užil, pretože vždy sa niečo dialo, bola dobrá nálada a naučil som sa dosť užitočné veci.
 • Bolo to vyjadrené zábavne a to čo sme sa naučili, sme aj vyskúšali v praxi, čo naše poznatky utvrdilo poprípade vyjasnilo.

 

Materiál na stiahnutie

 

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Petra Uhrina na uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305.

Vzdelávanie je súčasťou projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).