Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Rozvoj finančnej gramotnosti

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom a žiakom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o rozvoji finančnej gramotnosti a o praktických aktivitách pre žiakov.

Vďaka tomuto vzdelávaniu máte jedinečnú príležitosť získať:

- praktické a zážitkové vzdelávanie,
- konkrétne aktivity, ktoré budete môcť využívať na hodinách so žiakmi.

Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín. 

Vzdelávanie je vhodné pre učiteľov a žiakov všetkých typov stredných škôl, ako aj učiteľov a žiakov 2. stupňa základných škôl. 

 

Vzdelávanie pre učiteľov

Vzdelávanie je určené pre učiteľov 2. stupňa základnej školy alebo učiteľov strednej školy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Prebieha bude prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín.

Zvolen

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen.
Dátum realizácie: 6. - 7. júla 2022.

Fotogaléria
 

Nitra

Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
Dátum realizácie: 25. - 31. august 2022.

Fotogaléria
 

Martin

Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2
Dátum realizácie: 5. -  6. október 2022.

 

Stručný obsah vzdelávania:

Človek vo sfére peňazí

 •  Prečo používame peniaze ako platidlo
 •  Naša mena
 •  Zdroje príjmov
 •  Rôzna práca, rôzny príjem
 •  Bohatstvo a chudoba
 •  Mzda, dane a odvody
 •  Pozrime sa na výplatnú pásku
 •  Sociálne a zdravotné poistenie
 •  Nelegálna práca
 •  Výdavky
 •  Inflácia

Finančný systém

 •  Banky na Slovensku
 •  Aké produkty nám banky ponúkajú
 •  Hotovostný a bezhotovostný platobný styk
 •  Môj účet v banke
 •  Moderné platobné nástroje
 •  Platobné karty
 •  Buď zodpovedný
 •  Ochrana spotrebiteľa
 •  Nakupujeme online
 •  Korupcia

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

 •  Osobný a rodinný rozpočet 
 •  Má aj štát svoj rozpočet?

Úver a dlh

 •  Čo je to úver?
 •  Ako vypočítame úrok?
 •  Aký úver si môžeme zobrať?
 •  Úvery a splácanie

Riziko, investovanie a sporenie

 •  Sporenie
 •  Investovanie
 •  Riziko a poistenie

Cieľom vzdelávania je, aby učiteľ vedel aplikovať v praxi jednotlivé témy Národného štandardu finančnej gramotnosti. Vedel sprostredkovať žiakom základné informácie o finančnej gramotnosti pre efektívnejšie riadenie vlastných finančných zdrojov. Aktualizoval svoje doterajšie vedomosti a znalosti z oblasti finančnej gramotnosti (FG) o moderné platobné nástroje z oblasti bankového sektora.

Zameriava sa aj na dôležitosť rizík, ktoré sa spájajú s oblasťou FG, predovšetkým investovaním, poistením, nedostatočným sporením a zlými finančnými rozhodnutiami.

 

Podmienky:

 • Účastník môže mať trvalý pobyt v ktoromkoľvek samosprávnom kraji, okrem bratislavského.
 • Škola/organizácia (zamestnávateľ účastníka) môže mať sídlo v ktoromkoľvek samosprávnom kraji, okrem bratislavského.
 • Cieľovou skupinou projektu sú: pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o pedagógov škôl, výchovných poradcov, asistentov učiteľa, a pod.

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom.

 

Vzdelávanie pre žiakov

Vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa základnej školy alebo žiakov strednej školy. Prebieha prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín.

Zvolen

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2
Dátum realizácie: 25. - 27. november 2022.

 

Pribeta

Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta

Dátum realizácie: 6. - 8. december 2022.

Fotogaléria

 

Martin

Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2
Dátum realizácie: 24. - 26. január 2023 a 31. január - 2. február 2023.

Fotogaléria - január | Fotogaléria - február

 

Stručný obsah vzdelávania:

Človek vo sfére peňazí

 •  Prečo používame peniaze ako platidlo
 •  Naša mena
 •  Zdroje príjmov
 •  Rôzna práca, rôzny príjem
 •  Bohatstvo a chudoba
 •  Mzda, dane a odvody
 •  Pozrime sa na výplatnú pásku
 •  Sociálne a zdravotné poistenie
 •  Nelegálna práca
 •  Výdavky
 •  Inflácia

Finančný systém

 •  Banky na Slovensku
 •  Aké produkty nám banky ponúkajú
 •  Hotovostný a bezhotovostný platobný styk
 •  Môj účet v banke
 •  Moderné platobné nástroje
 •  Platobné karty
 •  Buď zodpovedný
 •  Ochrana spotrebiteľa
 •  Nakupujeme online
 •  Korupcia

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

 •  Osobný a rodinný rozpočet 
 •  Má aj štát svoj rozpočet?

Úver a dlh

 •  Čo je to úver?
 •  Ako vypočítame úrok?
 •  Aký úver si môžeme zobrať?
 •  Úvery a splácanie

Riziko, investovanie a sporenie

 •  Sporenie
 •  Investovanie
 •  Riziko a poistenie

Hlavným cieľom vzdelávania je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a osvojiť si základné pojmy z oblasti FG. Žiaci si osvoja efektívne spôsoby hospodárenia s osobnými aj rodinnými financiami.

Dôraz je kladený aj na vyhľadávanie a efektívne využívanie finančných služieb, kritické vyhodnocovanie a správne používanie získaných informácií či zodpovedné správanie sa v oblasti FG.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Petra Kalčevského na: kalcevsky@jaslovensko.sk | 0905 202 442.

Vzdelávanie je súčasťou projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).