Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Rozvoj finančnej gramotnosti

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom a žiakom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o rozvoji finančnej gramotnosti a o praktických aktivitách pre žiakov.

Vďaka tomuto vzdelávaniu máte jedinečnú príležitosť získať:

- praktické a zážitkové vzdelávanie,
- konkrétne aktivity, ktoré budete môcť využívať na hodinách so žiakmi.

Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín. 

Vzdelávanie je vhodné pre učiteľov a žiakov všetkých typov stredných škôl, ako aj učiteľov a žiakov 2. stupňa základných škôl. 

 

Vzdelávanie pre učiteľov

Vzdelávanie je určené pre učiteľov 2. stupňa základnej školy alebo učiteľov strednej školy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Prebieha bude prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín.

Zvolen

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen. Vzdelávanie bolo realizované od 6. do 7. júla 2022.

Fotogaléria
 

Nitra

Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra. Vzdelávanie bolo zrealizované od 25. do 31. augusta 2022.

Fotogaléria
 

Martin

Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: streda 5. 10. 2022 8:00 - 17:30 | štvrtok 6. 10. 2022 8:00 - 15:30. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

 

Stručný obsah vzdelávania:

Človek vo sfére peňazí

 •  Prečo používame peniaze ako platidlo
 •  Naša mena
 •  Zdroje príjmov
 •  Rôzna práca, rôzny príjem
 •  Bohatstvo a chudoba
 •  Mzda, dane a odvody
 •  Pozrime sa na výplatnú pásku
 •  Sociálne a zdravotné poistenie
 •  Nelegálna práca
 •  Výdavky
 •  Inflácia

Finančný systém

 •  Banky na Slovensku
 •  Aké produkty nám banky ponúkajú
 •  Hotovostný a bezhotovostný platobný styk
 •  Môj účet v banke
 •  Moderné platobné nástroje
 •  Platobné karty
 •  Buď zodpovedný
 •  Ochrana spotrebiteľa
 •  Nakupujeme online
 •  Korupcia

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

 •  Osobný a rodinný rozpočet 
 •  Má aj štát svoj rozpočet?

Úver a dlh

 •  Čo je to úver?
 •  Ako vypočítame úrok?
 •  Aký úver si môžeme zobrať?
 •  Úvery a splácanie

Riziko, investovanie a sporenie

 •  Sporenie
 •  Investovanie
 •  Riziko a poistenie

Cieľom vzdelávania je, aby učiteľ vedel aplikovať v praxi jednotlivé témy Národného štandardu finančnej gramotnosti. Vedel sprostredkovať žiakom základné informácie o finančnej gramotnosti pre efektívnejšie riadenie vlastných finančných zdrojov. Aktualizoval svoje doterajšie vedomosti a znalosti z oblasti finančnej gramotnosti (FG) o moderné platobné nástroje z oblasti bankového sektora.

Zameriava sa aj na dôležitosť rizík, ktoré sa spájajú s oblasťou FG, predovšetkým investovaním, poistením, nedostatočným sporením a zlými finančnými rozhodnutiami.

 

Podmienky:

 • Účastník môže mať trvalý pobyt v ktoromkoľvek samosprávnom kraji, okrem bratislavského.
 • Škola/organizácia (zamestnávateľ účastníka) môže mať sídlo v ktoromkoľvek samosprávnom kraji, okrem bratislavského.
 • Cieľovou skupinou projektu sú: pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o pedagógov škôl, výchovných poradcov, asistentov učiteľa, a pod.

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom.

 

Vzdelávanie pre žiakov

Vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa základnej školy alebo žiakov strednej školy. Prebieha prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín.

Zvolen

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: utorok 25. 11. 2022 7:45 - 13:45 | streda 26. 11. 2022 7:45 - 13:45 | štvrtok 27. 11. 2022 7:45 - 13:15. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

 

Stručný obsah vzdelávania:

Človek vo sfére peňazí

 •  Prečo používame peniaze ako platidlo
 •  Naša mena
 •  Zdroje príjmov
 •  Rôzna práca, rôzny príjem
 •  Bohatstvo a chudoba
 •  Mzda, dane a odvody
 •  Pozrime sa na výplatnú pásku
 •  Sociálne a zdravotné poistenie
 •  Nelegálna práca
 •  Výdavky
 •  Inflácia

Finančný systém

 •  Banky na Slovensku
 •  Aké produkty nám banky ponúkajú
 •  Hotovostný a bezhotovostný platobný styk
 •  Môj účet v banke
 •  Moderné platobné nástroje
 •  Platobné karty
 •  Buď zodpovedný
 •  Ochrana spotrebiteľa
 •  Nakupujeme online
 •  Korupcia

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

 •  Osobný a rodinný rozpočet 
 •  Má aj štát svoj rozpočet?

Úver a dlh

 •  Čo je to úver?
 •  Ako vypočítame úrok?
 •  Aký úver si môžeme zobrať?
 •  Úvery a splácanie

Riziko, investovanie a sporenie

 •  Sporenie
 •  Investovanie
 •  Riziko a poistenie

Hlavným cieľom vzdelávania je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a osvojiť si základné pojmy z oblasti FG. Žiaci si osvoja efektívne spôsoby hospodárenia s osobnými aj rodinnými financiami.

Dôraz je kladený aj na vyhľadávanie a efektívne využívanie finančných služieb, kritické vyhodnocovanie a správne používanie získaných informácií či zodpovedné správanie sa v oblasti FG.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Petra Kalčevského na: kalcevsky@jaslovensko.sk | 0905 202 442.

Vzdelávanie je súčasťou projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).