Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Rozvoj zamestnateľnosti

Školenie je užitočné a vhodné pre všetkých stredoškolských učiteľov odborných predmetov aj všetkých stredoškolských učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, ale aj pre všetkých základoškolských učiteľov občianskej náuky.

Vďaka tomuto školeniu máte jedinečnú príležitosť získať:

- praktické a zážitkové vzdelávanie,
- vzdelávacie a metodické materiály,
- konkrétne aktivity, ktoré budete môcť využívať na hodinách so žiakmi.

Školenie je realizované prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín.

 

Vzdelávanie pre učiteľov

Prešov

Spojená škola, Masarykova 24. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: pondelok 7. 11. 2022, 8:00 - 14:30 | utorok 8. 11. 2022, 8:00 - 13:30 | streda 9. 11. 2022, 8:00 - 13:30. Školenie je bezplatné – organizátor nezabezpečuje stravu ani občerstvenie.

Prihláška

 

Nové Mesto nad Váhom

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: utorok 25. 10. 2022, 8:00 - 16:30 | streda 26. 10. 2022, 8:00 - 16:30. Školenie je bezplatné – organizátor nezabezpečuje stravu ani občerstvenie.

 

Košice 

Stredná odborná škola beauty a služieb, Gemerská 1. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu: streda 6. 7. 2022, 8:00 - 16:30 | štvrtok 7. 6. 2022, 8:00 - 16:30.  Školenie je bezplatné – organizátor nezabezpečuje stravu ani občerstvenie.

Fotogaléria

 

Stručný obsah vzdelávania:

  • Rozvoj zručností pre zamestnateľnosť: agilita, učenlivosť, adaptibilita, efektívna komunikácia, emocionálna inteligencia, kritické myslenie, kreativita, schopnosť spolupracovať, záujem o riešenie problémov a odolnosť.

Podmienky:

  • Účastník môže mať trvalý pobyt v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
  • Škola/organizácia (zamestnávateľ účastníka) môže mať sídlo v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
  • Cieľovou skupinou projektu sú: pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o pedagógov škôl, výchovných poradcov, asistentov učiteľa a pod.

Školenie je určené všetkým učiteľom.

 

Vzdelávanie pre žiakov

Dubnica nad Váhom

Gymnázium, Školská 2. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 19. 9. 2022, 8:00 - 14:30 | utorok 20. 9. 2022, 8:00 - 13:30 | streda 21. 9. 2022, 8:00 - 13:30. Školenie je bezplatné – organizátor nezabezpečuje stravu ani občerstvenie.

Fotogaléria

 

Trnava

Obchodná Akadémia, Kukučínova 2. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 12. 9. 2022, 8:00 - 14:30 | utorok 13. 9. 2022, 8:00 - 13:30 | streda 14. 9. 2022, 8:00 - 13:30. Školenie je bezplatné – organizátor nezabezpečuje stravu ani občerstvenie.

 

Nové Mesto nad Váhom

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  utorok 21. 6. 2022, 7:45 - 14:15 | streda 22. 6. 2022, 8:00 - 13:30 | štvrtok 23. 6. 2022, 8:00 - 13:30. Školenie je bezplatné – organizátor nezabezpečuje stravu ani občerstvenie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Eriku Holičovú na holicova@jaslovensko.sk |  0903 233 306.

Vzdelávanie je súčasťou projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).