Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Mať v tom čase firmu nebolo úplne samozrejmé ani pre dospelých.


Titulná fotografia je z júna 1994, kde boli v Prahe na záverečnej recepcii oceňovaní najlepší študenti Aplikovanej ekonómie. Vedľa Tomáša Baťu stojí Andrej Virlič. Môžete na nej spoznať aj našu kolegyňu Grétku Balátovú - druhá zľava.

 

Andrej Virlič patrí medzi prvých absolventov nášho programu Aplikovaná ekonómia. Absolvoval ho na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne v školskom roku 1993/1994 a aktuálne pôsobí v oblasti informačných technológií. Rozprávali sme sa ním o tom, aké to bolo mať na škole študentskú firmu a v čom mu program pomohol.

 

Prečo ste sa do programu zapojili?

Samotná ponuka prišla samozrejme od našich pedagógov, ktorí videli v tomto programe možnosť získať nové znalosti, zručnosti a možno aj výzvy. Nás v tom čase motivovala najmä túžba spoznať nové, dovtedy „neohmatané“ veci a prístupy ku vzdelaniu. Mať v tom čase firmu nebolo úplne samozrejmé ani pre dospelých. Pri predmete aplikovaná ekonómia sa mi vynára emócia plná úprimného záujmu o nové veci a hromada kreativity celého tímu spolužiakov.

 

Spomeniete si aký produkt vaša firma vyrábala?

Toto bol jeden z kľúčových míľnikov. Pamätám si na dlhé úvahy a niekedy až na bezradnosť pri hľadaní vhodného produktu, ktorý by sme vedeli umiestniť na trh. Nakoniec sme sa rozhodli pre výrobu dekoratívnych plastických predmetov. Videli sme v tom možnosť skĺbenia procesov produkcie aj predaja. Nespomeniem si už na svoju pracovnú pozíciu, ale je to aj z toho dôvodu, že som celú študentskú firmu považoval za tímovú záležitosť.

 

Pomohli vám vedomosti a zručnosti, ktoré ste nadobudli absolvovaní programu aj vo vašom profesijnom živote?

Určite áno. Sú univerzálne uplatniteľné v rôznych životných situáciách a nie len v rámci profesijného života. Samotný predmet z nás nespravil „hotových ľudí“, ale bola to príležitosť posunúť svoje znalosti a hodnotovú orientáciu o krôčik ďalej, veď to je cieľom vzdelávania. Ja osobne som nadobudol schopnosť uvedomiť si hodnotu stanovenia cieľa, sústrediť sa na jeho dosiahnutie a hodnotu spoločného rozhodovania a rozhodnutia.

 

V rámci programu sa môžu žiaci zapojiť aj do rôznych nadstavbových aktivít, či súťaží. Ako vnímate tieto príležitosti?

Myslím, že práve forma súťaživého prostredia pridala správne korenie celému programu. Boli sme jedni z prvých absolventov a tak naozaj málokto vedel, čo nás čaká. Zúčastnili sme sa súťaže o najlepšiu študentskú firmu a najlepšieho študenta aplikovanej ekonómie. Snáď nebudem príliš neskromný keď sa pochválim, že v oboch týchto častiach sme triumfovali – bola to silná emócia a veľké povzbudenie.

 

Čo by ste odkázali žiakom a učiteľom zapojeným do našich programov teraz?

Užite si množstvo príjemne a zároveň produktívne stráveného času účasťou v programe Aplikovanej ekonómie! Určite je to rozumná investícia, ktorá vie obohatiť otvorenú myseľ mladého človeka.